Hundkommunikatören Cesar Milan menar att hundar många gånger är enklare att läsa av än människor. Foto: Foto: Cineflix/Tv4.

Är din hund lycklig? Så tar du reda på det!

Cesar Millan är känd över hela världen som mannen som kan tala med hundar. För Din hund avslöjar han hur du läser av hundens psykiska status: Är din fyrbente vän lycklig? - En deprimerad hund har antagligen ett deprimerande liv, säger hundexperten.

Michaela Möller

Cesar Millan hoppar upp i skinnfåtöljen framför mig och flämtar upphetsat.

- Hur skulle du tolka det här beteendet? frågar han.

Han ryggar tillbaka en aning och drar upp överläppen i ett hotfullt grin.

- Och nu?

Det är hans svar på min fråga om hur man ska kunna veta hur en hund mår. För Cesar Millan, "mannen som talar med hundar", är det enkelt, hundar är uppenbara med sina känslor och rentav enklare att läsa av än människor många gånger.

- Vi måste förstå vad glädje är, vad upphetsning är, vad aggressivitet är, och hundar uttrycker det ganska tydligt med sitt kroppsspråk. Och sedan måste vi se orsakerna till beteendena. En deprimerad hund har antagligen ett deprimerande liv, eller så lever de med en person som är deprimerad. Hunden är en reflektion av den de lever med, säger han.

Sömn ett tecken

En känsla som kan vara svårare att läsa av är när hunden är ledsen efter- som det är ett mindre tydligt känslouttryck. Men ett tecken på en ledsen hund är att den sover för mycket.

- Det är inte normalt för en hund att sova för mycket på dagarna. De är dagdjur, precis som vi är. Att sova efter det att solen gått ner är normalt. En hund som sover för mycket visar tecken på att den är ledsen, säger Cesar Millan.

Det gäller framförallt om hunden ändrar sitt beteende, från att vara pigg till att bli slö. För det finns hundar som är lugna utan att för den delen vara ledsna eller deprimerade. De är så kallade lågenergihundar. Vissa hundar har nämligen mer energi än andra. Det är inte rasen som avgör det, utan olika hundar föds med olika energinivåer precis som människor gör. Och vilket som är att föredra är högst individuellt.

- En lågenergihund är perfekt för en person som jobbar mycket, då ska du inte ha en högenergihund. Den kommer att förstöra ditt hem och göra grannarna galna. En hund med medium- eller låg energi är rätt för en sådan person, säger han.

Att läsa av en hunds energinivå är avgörande för att utifrån det kunna läsa av hundens dagsform och humör. Och för att se till att hundens behov tillfredställs.

- Skaffa aldrig en hund som har högre energinivå än du själv har. Ett test är att titta på vilka valpar som först springer fram till sin mamma för att få mat. De som kommer först är ofta högenergihundar, säger Cesar Millan.

Som med barn

Högaktiva hundar passar sportiga personer som vill aktivera sin hund mycket. Då riktas energin till något positivt.

- Det är precis som med barn. Jag har två barn, och den yngsta som är 13 år är en högenergiperson och har en egen tv-show. Han får utlopp för sin energi på det sättet, säger Cesar Millan.

Även om den individuella energinivån enligt Cesar Millan är det viktigaste för att hund och hundägare ska passa ihop och må bra, så poängterar han också att olika raser har olika egenskaper. Det är bra att göra lite research innan du köper hund om vilken typ av hundras som passar dig. Din personlighet och dina behov. Enligt Cesar Millan är det till exempel lättare att träna en border collie än en labrador, eftersom border collien söker ögonkontakt medan labradoren gärna vänder ryggen till. Det gör att många tycker att border collies verkar smartare, eftersom de är enkla att kommunicera med för människor.

Stora skillnader

Men det man måste göra för att nå fram till en hund är att förstå vad som motiverar och inspirerar de olika raserna. Det finns stora skillnader. För att fortsätta med samma exempel: border collies är inte så förtjusta i vatten medan labradorer älskar vatten. Men bordercollies kan hoppa bättre än labradorer. Så är du en person som själv älskar vatten kanske labradoren passar bättre.

Något som dramatiskt kan förändra en hunds humör och beteende är när livet plötsligt förändras radikalt.

- Jag jobbar mycket med hundar som varit workaholics, som kanske varit polis eller militärhundar. Plötsligt har de inget jobb längre, ingen uppgift. De blir så deprimerade att de utvecklar posttraumatiskt stressyndrom. Livet förlorar sin mening. Man kan ofta utgå från den mänskliga grund- psykologin för att förstå sin hund, säger Cesar Millan.

Förstå din hunds psykiska hälsa

Följ dina instinkter

När du läser av hur din hund mår, krångla inte till det. Vissa beteenden är instinktiva och sunda reaktioner. Andra beteendemönster, som är negativa, går att förändra. Utgå ifrån situationen då din hund uttrycker en viss typ av känslor och försök sedan att hitta möjliga orsaker till dem.

Självsanering

Hundar läser av människor bättre än vi tror. Cesar Millan utgår ifrån att hundens beteende är ett resultat av ägarens beteende. Utvärdera dig själv! Tänk på vad du förmedlar med ditt kroppsspråk, din blick och din röst. Om du blir stressad eller ängslig av din hunds beteende kommer det bara att förstärka hundens negativa beteende eftersom hunden känner av den dåliga energin.

Behandla med respekt

En hund är en hund och ingen bebis. Hundar har andra behov än bebisar, de behöver balans: Lika delar aktivitet, disciplin och kärlek/tillgivenhet - inte enbart kärlek. Det gör din hund olycklig och skapar irrationella humörsvängningar.