Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa leva i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Barn och äldre är de mest utsatta grupperna. Allra vanligast är fallolyckor, cirka 64 000 fallolyckor per år.Barn och äldre är de mest utsatta grupperna. Allra vanligast är fallolyckor, cirka 64 000 fallolyckor per år.Barn och äldre är de mest utsatta grupperna. Allra vanligast är fallolyckor, cirka 64 000 fallolyckor per år.
Barn och äldre är de mest utsatta grupperna. Allra vanligast är fallolyckor, cirka 64 000 fallolyckor per år. Foto: Lasse N¿Rbaek

Här är dödsfällorna i ditt hem

Hemmet är den absolut vanligaste olycksplatsen i Sverige. 

Runt 120 000 skadefall inträffar årligen i våra bostäder.

FAKTA

Här inträffar flest olyckor:


• Vardagsrum, sovrum eller hall (knappt 50 procent)
• Köket (drygt 20 procent)
• Trappor (ca 10 procent)
• Badrum inkl wc, dusch, bastu och tvättstuga, (ca 10 procent)
• Övrigt (tex källare)

Åtta vanliga olyckor:


• Fall till följd av snubbling eller halkning, orsakat av till exempel ett föremål, en matta, sladd eller annat.
• Skär sig på en kniv eller annat i köket.
• Fall i trappa.
• Fall från möbler och lekredskap.
• Kollisioner, till exempel mellan två barn.
• Bränner sig på heta vätskor, varma föremål eller öppen eld.
• Mat som fastnar i halsen
• Halkar i badrum.

Källor: Rapporter från Räddningstjänsten och MSB, ”Olyckor i boendet”, ”Skador bland äldre i Sverige” och ”Olycksfall bland barn och ungdomar”

– Varje år skadar sig ungefär var tionde svensk så allvarligt att man anser sig behöva sjukvård för sin skada, och de flesta av dessa skador har skett i hemmet, berättar Jan Schyllander, utredare på MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Barn och äldre mest utsatta

 Räddningsverket släppte 2006 en stor rapport om olyckor i boendet, som efter det har kompletterats av MSB som särskilt har tittat på barn och äldre som skadat sig hemma.

 – De grupperna är de mest utsatta, säger Jan Schyllander.

 Allra vanligast är fallolyckor, cirka 64 000 fallolyckor per år. Ofta snubblar vi på mattorna i våra hem och ramlar.

 Även skär–, kläm– och stickskador är mycket vanligt, drygt 22 000 per år.

 I rapporterna har man främst studerat de olyckor som leder till dödsfall eller till att personen blir inlagd på sjukhus, och även de skador som genererat besök på akutavdelning även om de är svårare att få en heltäckande bild av. 

 – Det som kommer med i statistiken är toppen av ett isberg. Många skador leder ju inte till sjukhusvård.