Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa leva i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Från och med 1 juli går det att ansöka om radonbidrag.Från och med 1 juli går det att ansöka om radonbidrag.Från och med 1 juli går det att ansöka om radonbidrag.
Förhoppningen med bidraget är att minska de hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.Förhoppningen med bidraget är att minska de hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.Förhoppningen med bidraget är att minska de hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.
1 AV 2
Från och med 1 juli går det att ansöka om radonbidrag.
Foto: Getty Images
2 AV 2
Förhoppningen med bidraget är att minska de hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.
Foto: Getty Images

Här är allt du behöver veta om radonbidraget

Orolig för höga halter av radon?
Från och med 1 juli 2018 kan du ansöka om bidrag för radonsanering. 

Här reder vi ut vad som gäller – och guidar dig i hur du ansöker om bidrag! 

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan skada våra lungor och i värsta fall orsaka cancer. 

Att det finns radon i bostäder kan beror på tre olika saker. Radon kan finnas spritt i marken under och runt huset och eftersom lufttrycket ofta är lägre inomhus än utomhus kan radon sugas in i hus genom otätheter i grund eller källare. Materialet blåbetong är en annan orsak och vatten från bergborrade brunnar eller från kallkällor är en tredje. 

LÄS OCKSÅ: Radon - så skyddar du dig mot giftiga gasen

Foto: Getty Images

Därför införs radonbidraget

I Sverige finns det fortfarande hundratusentals bostäder som har för höga radonhalter och det är anledningen till att regeringen har valt att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Förhoppningen med bidraget är att minska de hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder. 

Så stort är det nya bidraget 

Bidrag får lämnas med 50 procent av kostnaderna för sanering, dock är bidraget högst 25 000 kronor.

Foto: Getty Images

Vem kan söka bidrag för radonsanering? 

För att kunna söka det nya bidraget måste du själv både äga och bo i det hus där saneringen kommer att genomföras. Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel och utgör en olägenhet som inte är ringa eller helt tillfällig. 

Ytterligare en förutsättning för att kunna söka bidraget är att man genomfört en radonmätning i bostaden. Den måste dessutom ha gjorts någon gång mellan den 1 oktober och 30 april, för att kunna ge ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, men helst tre månader. Om du har för avsikt att ansöka om radonbidrag får du inte påbörja några radonsaneringsåtgärder innan ansökan kommit in till länsstyrelsen. 

Då kan du ansöka om radonbidrag

Bidraget går att söka från och med den 1 juli 2018 och ansökan görs hos länsstyrelsen i det län där huset ligger. De som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Källa: Boverket 

LÄS OCKSÅ: Skadedjur – så blir du av med dem