Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE

Bygg ut utan bygglov: Guide med 10 attefallshus i olika stil och prisklass

Drömmer du om att bygga ut?

Oavsett om du behöver en ny gäststuga, ett större förråd, ett spännande båthus eller ett eget krypin till tonåringen, så finns det garanterat ett attefallshus för alla plånböcker och smaker.

Leva & Bo har listat 10 favoriter!

Foto: GETTY IMAGES

1 av 11

1. Till att börja med: Frågor och svar om attefallshus

Den som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod, uppföra 25 kvadratmeter utan byggnadslov. Reglerna för attefallshus kräver, till skillnad från friggebodsreglerna, bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd och ett startbesked därifrån.

Klicka HÄR för att se alla attefallshus och läsa mer!

Hur stort får mitt attefallshus vara?

Ett attefallshus får inte vara större än 25 kvadratmeter. Man kan bygga flera attefallshus på samma tomt, men deras sammanlagda byggnadsarea får inte vara större än 25 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter, och om du bygger attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du få berörda grannars medgivande, föredragsvis skriftligt.

Till vad får det användas?

Till skillnad från en friggebod får ett attefallshus användas som både fritids- och permanentbostad då det ses som komplementbostadshus. Attefallshuset får även användas som så kallad komplementbyggnad, i form av uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, båthus eller bastu.

Vilka byggregler gäller?

Attefallshuset måste följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS, och varierar beroende på vad huset ska användas till. För attefallshus som ska användas som permanentboende krävs exempelvis alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad, samt vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Kan bygglov krävas ibland?

I vissa fall krävs bygglov även för attefallshus. Om huset uppförs i en så kallad värdefull miljö kan byggnadsnämnden bestämma att det krävs ett bygglov. Samma sak gäller om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggda områden som är särskilt värdefulla. Ett attefallshus som uppförs i eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. Kontakta din lokala byggnadsnämnd för information om vad som gäller just där du bor.

Strandskydd?

Inom strandskyddsområde, det vill säga 100 meter från hav, sjö och vattendrag, krävs det enligt miljöbalken tillstånd att uppföra ett attefallshus. Det finns även särskilda regler om du bygger nära allmän väg och järnvägsområde.

Viktigt att tänk på!

Ett attefallshus som uppförs utan anmälan till byggnadsnämnden, eller innan startbesked getts, är en olovlig byggnad – med andra ord, ett svartbygge. Det är ett lagbrott , och byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. De kan också besluta att du måste inkomma med en anmälan, eller att du måste återställa tomten, exempelvis genom rivning.

Källa: Boverket

1 av 11