Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE

Bygg ut utan bygglov: Guide med 12 attefallshus i olika stil och prisklass

Planer på att bygga ut? Ett attefallshus kan fungera som allt från ett generationsboende eller gästhus, till växthus, bastu eller till och med ett båthus.

Här är 12 härliga modeller i olika stilar och prisklasser!

Ett attefallshus får inte vara större än 25 kvadratmeter.

Foto: SUSANNA ZACKE

1 av 13

1. Bygga attefallshus – här är reglerna som gäller

Den som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod, uppföra 25 kvadratmeter utan byggnadslov. Reglerna för attefallshus kräver, till skillnad från friggebodsreglerna, bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd och ett startbesked därifrån.

Klicka vidare för att se alla attefallshus!

Hur stort får mitt attefallshus vara?

Ett attefallshus får inte vara större än 25 kvadratmeter. Man kan bygga flera attefallshus på samma tomt, men deras sammanlagda byggnadsarea får inte vara större än 25 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter, och om du bygger attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du få berörda grannars medgivande, föredragsvis skriftligt.

Till vad får det användas?

Till skillnad från en friggebod får ett attefallshus användas som både fritids- och permanentbostad då det ses som komplementbostadshus. Attefallshuset får även användas som så kallad komplementbyggnad, i form av uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, båthus eller bastu.

Vilka byggregler gäller?

Attefallshuset måste följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS, och varierar beroende på vad huset ska användas till. För attefallshus som ska användas som permanentboende krävs exempelvis alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad, samt vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Kan bygglov krävas ibland?

I vissa fall krävs bygglov även för attefallshus. Om huset uppförs i en så kallad värdefull miljö kan byggnadsnämnden bestämma att det krävs ett bygglov. Samma sak gäller om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggda områden som är särskilt värdefulla. Ett attefallshus som uppförs i eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. Kontakta din lokala byggnadsnämnd för information om vad som gäller just där du bor.

Strandskydd?

Inom strandskyddsområde, det vill säga 100 meter från hav, sjö och vattendrag, krävs det enligt miljöbalken tillstånd att uppföra ett attefallshus. Det finns även särskilda regler om du bygger nära allmän väg och järnvägsområde.

Viktigt att tänk på!

Ett attefallshus som uppförs utan anmälan till byggnadsnämnden, eller innan startbesked getts, är en olovlig byggnad – med andra ord, ett svartbygge. Det är ett lagbrott , och byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. De kan också besluta att du måste inkomma med en anmälan, eller att du måste återställa tomten, exempelvis genom rivning.

Nya regler på gång?

Redan 2017 gav dåvarande bostadsministern Peter Eriksson Boverket uppdraget att utreda en ökning av totalytan för attefallshus från 25 till 30 kvadratmeter, bland annat för att man ansåg att 25 var för litet för en permanentbostad. Hösten 2018 gav Boverket klartecken till regeringen att lägga fram ett förslag om ökningen. Ändringen har ännu inte klubbats igenom, men många hustillverkare har redan nu den större modellen av attefallshus tillgängliga i sitt sortiment. Förhoppningen är att de bra reglerna börjar gälla från hösten 2019 eller som senast efter årsskiftet, i början av 2020. En ökning av byggytan från 25 till 30 kvadratmeter ger en ökad boyta från 21 till 24 kvadratmeter, alltså nästan hela tre kvadratmeter – mycket i sammanhanget.

Klicka vidare för att se 12 fina atteffallshus!

LÄS MER: Bli en grillmästare: Här är säsongens bästa gasolgrill
1 av 13