Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE

Publicerad 29 jun 2017 15:50

Flest våldsbrott i landet – här är det farligast att bo

Att gå ensam hem eller hemifrån en kväll kan vara obehagligt.

Att gå ensam hem eller hemifrån en kväll kan vara obehagligt.

1/2

Foto: Fotolia

Var fjärde kvinna upplever att de är otrygga i sitt eget bostadsområde på kvällen

Var fjärde kvinna upplever att de är otrygga i sitt eget bostadsområde på kvällen

2/2

Foto: Folia

Sommarkvällar är underbara, men att gå hem sent en kväll kan för många vara förenat med rädsla och otrygghet. LEVA&BO listar de 20 farligaste områdena att bo och röra sig i.

Av de 20 områden i Sverige med flesta anmälda våldsbrott är sju i Stockholm, tre i Göteborg, tre i Malmö och övriga sju utspridda över hela Sverige. På första plats kommer stadsdelen Norrmalm i Stockholm, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

– Jag är inte förvånad, det området täcker T-centralen, Sergels torg och även Djurgården och Gröna lund. Det är landets största knytpunkt, där det rör sig flest människor, säger Johanna Olseryd, utredare på Brå.

Generellt sett sker fler våldsbrott där det rör sig mycket människor och brottet sker inte nödvändigtvis där offret och förövaren bor, utan där de rör sig, säger Johanna Olseryd.

Läs mer: Inbrott – så skyddar du ditt hem 

Generellt sett varken ökar eller minskar antalet våldsbrott i landet.

– Det är normala skillnader från år till år, säger Johanna Olseryd.

Var tredje unga kvinna är rädd och känner sig otrygg

Kvinnor är i betydligt större utsträckning än män rädda för att gå ut i sitt bostadsområde på kvällen. Var fjärde kvinna i jämförelse med var tionde man är rädd och känner sig otrygg.

– Bland yngre och äldre kvinnor finns en stor oro. Var tredje ung kvinna upplever att hon är otrygg, säger Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå som arbetat med den Nationella trygghetsundersökningen. 

Det finns en paradox att unga män är den största grupp som utsätts för våldsbrott i offentlig miljö, men de är minst rädda. Medan äldre kvinnor är den grupp som utsätts minst, men är mest rädda. 

– Men unga män kan ofta påverka en utsatt situation och springa, medan äldre kvinnor inte kan påverka och konsekvenserna om de utsätts kan bli mycket värre, säger Thomas Hvitfeldt.

LÄS OCKSÅ: Så skyddar du dig mot tjuven – 10 bra tips 

Hemmet är farligaste platsen för en kvinna

Mörkertalet för våld i nära relationer i stort

Foto: Folia

Våld på offentliga platser där offer och förövare inte känner varandra upptäcks och anmäls i större utsträckning, medan våld i hemmet där offer och förövare känner varandra ofta inte anmäls. 

– Mörkertalet är stort, men den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet, menar Johanna Olseryd.

Thomas Hvifeldt instämmer inte helt i påståendet.

– I de fallen rör det sig ofta om flera händelser och anmälningar, men ett offer, det kan vara missvisande. Antalet kvinnor som utsätts i hemmet är svårt att uppskatta, säger Thomas Hvitfeldt.

LÄS OCKSÅ: 10 smarta tips för att skydda ditt fritidshus 

På krogen sker flest anmälda våldsbrott

Den största kategorin bland anmälda våldsbrott är misshandel. 

– De sker ofta i krogmiljö och då alkohol är inblandat, säger Johanna Olseryd. 

Orsaken till att det är den största kategorin är för att polisen rör sig kring krogarna och griper in och anmälan görs. Men på topp 20-listan över farliga platser finns även flera kommuner på den svenska landsbygden. På femte plats kommer Ljusnarsberg kommun i Västmanland. 

– Det är kopplat till social utsatthet. Det finns en oproportionerligt hög anmälningar av våldsbrott, säger Johanna Olseryd.