Foto: Istockphoto

Experten: Så undviker du vattenskadorna

Vattenskadorna i badrummen minskar, däremot ökar de i våra kök. Från årskiftet gäller nya regler när man bygger nytt. Här är några tips och råd för att förebygga en vattenkatastrof.

Katarina Forsberg

1. Från den 1 januari 2016 gäller vissa nya regler när det gäller vatten och avlopp. Branschreglerna uppdateras numera vart femte år och det är bra att hålla koll. Ny regler gäller exempelvis för rördragningar till bad och dusch. Golvbrunn som monteras i hus med träbjälklag måste monteras med en platta. Läs mer på sakervatten.se där både regler och auktoriserade företag finns sökbara.

 

2. I köket gäller nya regler för köksblandarens pip, svängradien ska vara begränsad så att vatten inte kan rinna ut utanför diskbänkens eller diskbänksinsatsens lådor. Vattenutkastaren kan placeras i diskbänksskåpet med ett vattentätt underlag på golvet, men kondensvatten får inte orsaka skada.  Tvättmaskin får placeras i köket om det finns vattentätt underlag på golvet kombinerat med vattenfelsbrytare eller golvbrunn och vattenlarm.

 

3. Att själv byta en vattenkran kan bli dyrt. Trycket i de kommunala vattenledningarna är högt i Sverige och uppemot 20 kubikmeter vatten kan forsa ut från en läckande koppling eller brustet rör. Se till att kranen klarar 10 bar. Anlita ett auktoriserat VVS-företag som kan branschreglerna och lämnar intyg på installationen.

 

4. För att undvika vattenskador, inspektera dina rörinstallationer. Den normala livslängden är mellan 30 och 50 år. Ofta är det små vattenskador som i slutändan orsakar störst skador på byggnaden, de stora märker man ganska snabbt.  Vattenfelsbrytare kan komma att bli standard när man bygger nytt i framtiden.

 

5. Badrummen var tidigare den plats där de flesta vattenskadorna inträffade. Nu har köken passerat i statistiken. Moderna ismaskiner, ångugnar och nya typer av vitvaror innebär risker och ställer krav på den som installerar dem. Att regelbundet kolla så att kondenshålet i kylskåpet inte är blockerat är ett bra tips.

 

6. Se till att det finns vattentäta skikt i eller under diskbänksskåpet och andra vattenanslutna apparater, om det blir ett läckage rinner vattnet ut och blir snabbt synligt. Ett tips är att skaffa sådana även för kyl- och frys.

 

7. Organisationen Säker Vatten, en branschorganisation som utbildar och auktoriserar VVS-företag, håller just nu på att ta fram lösningar och förhållningsorder för att minska vattenskador och riskerna med de ökade installationerna av vatten i kök. Sedan tidigare finns broschyren Bygg badrummet rätt, nu ska motsvarande tas fram för köket.

 

8. Det viktigaste när man bygger ett kök eller badrum: att samordna alla inblandade så att alla installationer görs i rätt ordning och så att man inte på slutet måste fuska för att få ihop det. Att bygga ett nytt kök eller badrum i sitt hus innebär stort ansvar för husägaren på att allt görs rätt och riktigt.

 

9. I slutändan kan värdet på huset minska om det vid inspektioner och besiktning framkommer att saker och ting inte är korrekt utförda. Överlåtelsebesiktningar blir allt mer noggranna och har du en installation i badrum eller kök som inte håller måttet kan det bli köparens marknad, och du tvingas att pruta på priset.

 

10. Om du brukar stänga av vattnet till ditt fritidshus inför vinter, se till att tappa ur allt vattnet ur systemet samtidigt. Se också till att inte sätta ner värmen för mycket. Kolla dina försäkringsvillkor, om du har för kallt och det inträffar en skada gäller inte försäkringen.

 

Källa: Fredrik Runius, tekniskt ansvarig på Säker vatten AB.