Var fjärde villaägare besväras av åtminstone ett sjuka-hus-symtom, enligt Boverkets senaste tillgängliga statistik från 1993. Foto: ROGER SCHEDERIN

Dolt gift i huset kan göra dig sjuk

Sjuka hus har länge varit ett hälsoproblem - i det tysta. Nu slår experter och politiker larm om gifterna i våra bostäder-. Rapporter avslöjar att tusentals svenskar årligen drabbas av hälsobesvär.

Den som vistas i ett ”sjukt” hus kan drabbas av allvarliga hälsobesvär. Förutom allergisymtom kan man känna trötthet, huvudvärk, eksem eller klåda – efter några månader eller efter tio, tjugo år.

 – Utsätts man länge för en sjuk bostadsmiljö kan besvären bli kroniska, säger Marie-Louise Luther på Astma- och allergiförbundet.

”Kontorssjuka”

 ”Sjuka hus” uppmärksammades först som ”kontorssjuka” under 1970–talet och många minns debatten om flytspacklet på 80-talet. Sedan dess har inte mycket hänt i frågan.

 Den farliga inomhusluften i sjuka hus orsakas fortfarande av dålig ventilation, fuktig krypgrund eller mögel.

 – En vanlig utlösande faktor är kombinationen fuktig betong, flytspackel eller vattenbaserat lim och linoleum- eller plastmatta, säger Leif Kåvestad, före detta hälsoskyddsinspektör i Stockholm och expert på sjuka hus.

 – Flytspacklet upplöses av fukten och reagerar med mattan. Då bildas hälsofarliga kemiska ämnen, säger han.

 Stockholm miljöförvaltning rapporterade 2007 att var tredje flerbostadshus byggt mellan 1961 och 1984 att räknas som sjukt.

 – Det har inte blivit bättre, konstaterar Christina Norrby på utrednings- och statistikkontoret i Stockholm.

 Riksdagsledamoten Jan Lindholm (mp) vill nu tillsätta en nationell bygghaverikommission och öronmärka fem miljarder per år för att åtgärda problemen.

 – Sjuka hus byggs fortfarande och fortsätter vi att göra ingenting kommer även framtida generationer drabbas, varnar han.

Byggstress möjlig orsak

 

 Organisationen Byggcheferna visar i en färsk undersökning att byggstress kan ligga bakom problemet:

 Drygt var tredje byggchef anser att pressade byggtider kan leda till att bland annat fukt byggs in i husen.

 – Situationen gör mig djupt oroad. Redan för tio år sedan slog vi larm om stressen i branschen och risken för den ohälsa detta kan skapa. Men byggbranschen fortsätter att köra gasen i botten utan att ta hänsyn till konsekvenserna, säger Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna.

 En av tre som bor i flerbostadshus och nästan var fjärde villaägare besväras av åtminstone ett sjuka-hus-symtom, enligt Boverkets senaste tillgängliga statistik från 1993.

 Boverket arbetar nu med en ny riksomfattande studie om landets sjuka hus som ska vara klar i december.