Foto: Scanpix

Bostadsbristen enorm bland ungdomar

Över hälften av landets kommuner lider brist på bostäder för ungdomar.

Problemet är störst i storstäder.

– Det är verkligen en slags bostadsinfarkt, säger Barbro Engman på Hyresgästföreningen.

Rapporten "Ungdomars boende – lägesrapport 2012", som Boverket har tagit fram på uppdrag av regeringen, visar att 154 av landets kommuner inte lyckas erbjuda ungdomar bostäder i den utsträckning som de skulle vilja.

Samtidigt håller den stora ungdomsgenerationen som föddes i slutet på 1980- och början på 1990-talet på att etablera sig på bostadsmarknaden.

Den största anledningen är att kommunen har allmän brist på bostäder. Men det handlar även om att bostäderna är för stora eller för dyra.

Sju av tio ungdomar bor hemma för att det är billigt och praktiskt, enligt Hyresgästföreningens undersökning "Unga vuxnas boende i Sverige 2011”.

När ungdomar flyttar hemifrån hamnar de oftast i en hyresrätt.

Ogynnsamt beskattade

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman menar att Boverket kommer med samma prognoser år efter år – samtidigt som antalet ungdomar ökar.

– Många av dem blir tvungen att tacka nej till jobb och utbildningsplatser. Det är verkligen en slags bostadsinfarkt i över hälften av landets kommuner, säger hon.

Hon tycker att regeringen måste sluta att skylla i från sig på kommunerna.

– Om man tar hyresrätterna så är de beskattade på ett mer ogynnsamt sätt än andra boendeformer, men den stora boven i dramat är markpriserna som har gått upp 250 procent på några år, säger hon.

"Seg process"

Ett annat problem är att det tar för lång tid för länsstyrelsen att bevilja bygglov.

– Det är en jäkligt seg process innan man kan komma i gång och bygga, säger Barbro Engman.

Det finns heller ingen press på kommunerna att bygga billigt.

– Man nöjer sig med att bygga få men dyra lägenheter, som inte alls efterfrågas av ungdomar.

Hyresrätt vanligast

Ungdomar i storstäder och förorter flyttar hemifrån allt senare, jämfört med de i andra delar av landet.

Personer med föräldrar, som båda är födda utomlands, flyttar hemifrån senare jämfört med andra ungdomar.

Sju av tio ungdomar mellan 20 och 25 år bor i hyresrätt. Av dem bor cirka sju procent i andra hand.

Källa: Boverket

Aktuellt just nu