Ynkligt självförsvar av Stefan Löfven i Agenda

Sverige coronastrategi har kritiserats hårt, både inom landet och internationellt. Men Stefan Löfven tycker att det är för tidigt att dra några slutsatser.
Statsminister Stefan Löfven medverkade i SVT:s Agenda i söndags. Han ville inte medge att den svenska strategin har misslyckats.
Foto: SVT / Skärmdump
De trånga uteserveringarna i Sverige under våren har väckt stor internationell förvåning.
Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Sverige behandlas som paria i Europa på grund av den omfattande smittspridningen. Statsministern hade chansen att idka självkritik i SVT:s Agenda, men tog den inte.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

”Löfven kan inte fortsätta ducka för kritiska frågor”, skrev Anna Dahlberg på ledarsidan i slutet av april. Kritiken gick ut på att Sveriges statsminister undviker att medverka i längre, ansvarsutkrävande utfrågningar i program som SVT:s Agenda och Ekots lördagsintervju. Senast Löfven intervjuades i Agendas studio var exempelvis i samband med flyktingkrisen hösten 2015.

Staben runt Löfven värjde sig mot kritiken, men kanske tog den skruv trots allt. För i söndags satt han åter i Agendas studio, efter nästan fem år. Frågan löd: Hur har den svenska strategin mot coronaepidemin fungerat?

Här hade Stefan Löfven chansen att visa upp en förmåga till eftertanke och självkritik. Han hade kunnat konstatera det uppenbara: Folkhälsomyndigheten gjorde en missbedömning kring virusets smittsamhet, som regeringen godtog. Man utgick från att det var utsiktslöst att försöka pressa tillbaka epidemin. I stället valde man att acceptera en smittspridning på en nivå som sjukvården skulle kunna klara av. 

Här hade Löfven kunnat resonera kring hur svårt det var att förutsäga händelseförloppet på förhand, och att öppenheten kanske ändå var rätt vägval, trots allt. Det stora misstaget var att inte redan från början satsa på en testa, spåra och isolera-strategi i stor skala. 

Skulle väljarnas dom ha varit oförsonlig om statsministern hade argumenterat i de självkritiska banorna? Kanske. Men det hade också kunnat bygga förtroende. Tittarna hade kunnat få se en statsminister som ägnade sig åt intellektuell reflektion och som demonstrerade sin förmåga att tänka om när situationen kräver det.

Sverige har återigen visat – i en allvarlig kris som drabbar hela Europa – att vi har tappat kontrollen.

Nu var det i stället en helt annan sorts statsminister som framträdde i Agenda. En som vägrar att erkänna några egna misstag. En som försöker blanda bort korten och anpassar budskapet för att matcha Socialdemokraternas politiska agenda.

Nej, den svenska strategin har inte misslyckats. Det är för tidigt att utvärdera något än. Att Sverige sticker ut i Europa med sin höga smittspridning kan bero på våra resmönster, vår eminenta statistik, vilken period man jämför med och så vidare. Kort sagt: Omvärlden har fel som pekar finger åt Sverige. 

Den enda slutsats som är möjlig att dra, enligt statsministern, är att vi behöver satsa mer på äldreomsorgen. Tänka sig: Socialdemokraterna har kommit fram till att mer resurser till välfärden är den politiska lösningen.

Låt oss hoppas att väljarna inte låter sig imponeras av detta försök till ansvarsflykt. Antalet döda i covid-19 är nu uppe i 4 891 och Sverige betraktas alltmer som ett parialand i Europa. 

Regeringen har återigen visat – i en allvarlig kris som drabbar hela Europa – att den har tappat kontrollen. Precis som hösten 2015 tar Löfven inget eget ansvar för att vårt land har hamnat i ett så utsatt läge. Tvärtom är det Sverige som gör rätt och alla andra länder som gör fel.

Sverige förtjänar ett bättre politiskt ledarskap än så.