Ylva Nilsson

Världen överger modellen som byggt svenskt välstånd

Idén om fri konkurrens utan statsstöd är ute. På bilden: Göteborgs hamn.
Foto: PRESSBILD / GÖTEBORGS HAMN

Idén om frihandel har övergivits av USA och Storbritannien. Nu är det statsstöd och statlig upplåning som gäller.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Med pandemin har staten tagit ett stort kliv in i världsekonomin och börjat styra marknaderna. EU är tills vidare den enda större aktör som envisas med att på marknadsekonomiskt vis låta bolag tillverka vaccin, fritt sluta kontrakt med köpare och sälja – även på export.

USA och Storbritannien har anslutit sig till samma linje som Kina, Ryssland och Indien, där staten sponsrar utvalda företag som forskar och producerar vaccin som säljs dit staten vill.

För Storbritannien innebär det noll vaccinexport. För USA likaså. Fast president Biden lovar att eventuellt dela med sig till Mexiko, beroende på hur samtalen om hjälp med att hålla migranter borta från den amerikanska gränsen avlöper.

Staten tar sig an mer än vaccin. Mest aktuellt är halvledare, dessa elektroniska nödvändigheter som det råder global brist på. Joe Biden har hunnit skapa ett program kallat ”Chips for America” som på sikt ska bygga upp produktion i USA och på kortare sikt kontrollera bolagens värdekedjor så att mer utländsk produktion styrs till USA.

Ja, industripolitik är inne i västvärlden. En global kapplöpning pågår om att bli bäst på batterier. Japan gör stora statliga satsningar och även USA enligt direkt order från president Biden. I USA tas statliga åtgärder för att säkra sällsynta metaller vilka behövs för digitala produkter och för att komma in i kampen om klimatteknologin, till exempel vindkraft.

Just nu genomförs Bidens påbud utan problem i USA eftersom presidenten som en morot till näringslivet stoppar in tre biljoner statliga dollar för att klara återhämtningen.

Idén om frihandel har övergivits av just de två länder som införde denna modell efter andra världskriget – USA och Storbritannien.

Ja, statsstöd är inne.

Tre biljoner dollar är oerhörda mängder pengar, nära fyra gånger mer än USA använde för att bryta sig ur den globala finanskrisen för tio år sedan. 

Ja, statlig upplåning är inne.

Tre biljoner är mer än dubbelt vad EU och EU-länderna nationellt stoppar in i europeisk återhämtning. Eller… som EU eventuellt stoppar in i europeisk återhämtning. Beslutet togs i juli förra året men pengarna har fastnat i nationella parlamentsdebatter.

I Storbritannien gör regeringen Johnson vad man kan för att styra sitt näringsliv mot avancerad utveckling av det digitala, rymden och klimatteknologi, med samma metoder som Joe Biden. Johnson har mindre pengar att spela med men hoppas på brittisk skicklighet.

Fullt logiskt vägrade den brittiska regeringen i det längsta att i EU-avtalet underkasta sig regler om statsstöd, ironiskt nog en gång författade av britterna.

Det är nya tider nu.

Idén om frihandel, fri konkurrens utan statsstöd där den lilla staten med en liten budget låter en fri marknad åstadkomma balansen, har övergivits av just de två länder som införde denna modell globalt efter andra världskriget – USA och Storbritannien.

Den modell som Sverige byggt sitt välstånd på i efterkrigstiden.

Och nej, allt återgår inte till det gamla efter pandemin. USA har viktigare saker för sig; att bekämpa det kinesiska hotet. Därför är det staten som tar fajten för att vinna den digitala eran och racet om klimatteknologi.

Det sista är väl ljusglimten här. För utan starka stater kan vi nog inte rädda klimatet.