Ylva Nilsson

Skurkstaten Polen borde inte få en enda euro till

Demonstration i Warszawa tidigare i år med en mask av premiärminister Mateusz Morarwiecki.
Foto: ATTILA HUSEJNOW/SOPA IMAGES/SHUTTERSTO / ATTILA HUSEJNOW/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOCK SHUTTERST
Polen kan få 360 miljarder kronor från återhämtningsfonden och 700 miljarder från de regionalpolitiska fonderna.
Foto: EPA / EPA PRESSENS BILD

EU-kommissionen måste sätta ett P för den polska cirkusen här och nu. Det har redan kostat det europeiska samarbetet alltför mycket.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

På torsdagen meddelade Polens hittepå-domstol att EU inte bestämmer över Polen eftersom polsk grundlag trumfar EU-regler. 

Så 27 europeiska länder debatterar, förhandlar och röstar fram beslut och sedan gör Polen som man vill?

”Hittepå” är ett starkt ord men när landets ledande politiker tillsätter en grupp av sina vänner och ger den makten över rättsväsendet… ja, vad ska man kalla det?

Torsdagens utslag är en beställning från landets premiärminister Mateusz Morawiecki. Han hade begärt att få sin åsikt bekräftad och han åtlyddes.

Enda möjliga svaret på detta från EU-kommissionen är att till slut dra i bromsen.

Det är akut.

Ungern började med det här uppförandet – att strunta i EU-beslut, slingra och halka runt bland bestämmelser för att ge premiärministern mer makt och sin omgivning en generös del av EU:s bidrag till landet.

Och eftersom Polen och Ungern har kunnat göra det så framgångsrikt – dessa två länder får mest pengar av alla ur EU:s budget – så har de fått efterföljare.

Bulgarien, Rumänien, Tjeckien, Slovakien och Slovenien rör sig längre och längre ut längs detta spår – ledda av män som skruvar lagarna i egen favör och plockar åt sig av EU-bidragen.

Under tiden är andra EU-länder så diplomatiskt fina i kanten att de låter bli att kalla en spade för en spade, en maktfullkomlig exploatör för maktfullkomlig exploatör.

Bara förra helgen satt EU-ledarna i toppmöte på Balkan och förklarade att länderna där, hör hemma i EU.

Ingen var ofin nog att nämna att nära nog alla styrs av maktfullkomliga exploatörer som vägrar införa rättsstat, demokrati eller bevilja fulla medborgerliga rättigheter trots att Balkan mottar miljarder i EU-stöd sedan 20 år tillbaka just för att införa dessa reformer.

EU-kommissionen har sedan januari en ny möjlighet; att neka länder som inte respekterar rättsstaten bidrag.

Balkanledarnas odiplomatiska hot att annars vända sig till Kina eller Ryssland är ett skämt. Dels för att de redan har försökt, men så intressanta var dessa små riken inte för någondera. 

Dels för att EU investerar 20-30 gånger så mycket pengar på Balkan som de, snart handlar det om närmare en tredjedel av Balkanländernas BNP.

Och för övrigt, se hur det gick för Montenegro. Landet skrev ett motorvägsavtal med Kina som tog dit kinesiska arbetare, byggde en sträcka på fyra mil och är på väg att ruinera Montenegro över de ohemula lånen. 

Nej, det hotet skrämmer inte. Men att Polen och Ungerns autokratiska ledarskap får härja fritt, finansierat av EU:s skattebetalare – det skrämmer.

Med ett växande antal EU-länder som inspirerade av dessa två börjar vi närma oss en riktigt otäck framtid där sådana länder kan ges styrkan att rösta igenom sina önskemål i EU i god demokratisk ordning.

Notera att Ungerns premiärminister Orbán pressat in sin man som EU-kommissionär med ansvar för utvidgningen, där denne Oliver Varhelyi avslöjats tvätta rapporter så att Balkan-länderna ska se ut att leva upp till EU-kraven.

EU-kommissionen har sedan januari en ny möjlighet; att neka länder som inte respekterar rättsstaten bidrag.

För Polen talar vi bland annat om 360 miljarder kronor i återhämtningsfonden och 700 miljarder ur de regionalpolitiska fonderna.

Vad väntar ni på, EU-kommissionen?


Ylva Nilsson är fristående kolumnist på Expressens ledarsida. Läs fler av hennes texter här.