Vill regeringen inte stoppa ID-fuskarna?

Finansminister Magdalena Andersson säger att åtgärder för att komma tillrätta med fusket med samordningsnumren ska gå ”i snabbspår”. Men ett år efter att förslagen presenterades vet hon inte ens vilka av dem som ska snabbutredas.
Foto: KARIN WESSLEN/TT / TT NYHETSBYRÅN
Svenska myndigheter har dålig koll på vilka som vistas i landet, eftersom fusket med samordningsnummer är utbrett.
Foto: Image Source
Enligt Nationellt underrättelsecentrum används falska eller kapade identiteter till såväl bidragsbrott som terrorfinansiering.
Foto: KOZINI - STOCK.ADOBE.COM / ADOBE STOCK

Larmen om fusket med identitetshandlingar i Sverige har ljudit i åratal. Ändå segdrar regeringen arbetet med att skärpa reglerna.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Skuggsamhället, kallas det ofta. Spökpersoner, säger gränspolisen. Drygt 870 000 utländska medborgare har fått svenska samordningsnummer – och uppemot hälften har inte kunnat styrka sin identitet. Det utbredda ID-fusket uppmärksammas nu i artikelserier i både DN och SvD

Anställda utan arbetstillstånd utnyttjas på byggarbetsplatser, nagelsalonger och restauranger – på sina håll till den grad att det är svårt för schysta företag att konkurrera. Enligt Nationellt underrättelsecentrum används falska eller kapade identiteter till såväl bidragsbrott som terrorfinansiering. 

Det räcker att köpa en begagnad bil

Det räcker med att köpa en begagnad bil i Sverige, eller att förmå en arbetsgivare att skriva till Skatteverket att man ska arbeta hos dem och därför behöver kunna betala svensk skatt, för att få ett samordningsnummer. Det fungerar som ett personnummer light, men någon kontroll av att de inskannade ID-handlingarna är korrekta och tillhör personen som ska använda numret görs inte. Det är en absurd ordning.

Denna ledarsida har länge drivit på för att fusket med ID-handlingar ska stoppas. I februari 2017 föreslog Anna Dahlberg att en enda myndighet - förslagsvis polisen - borde ansvara för att utfärda ID-handlingar, och att foto och biometri, som fingeravtryck, måste kopplas till dessa.

För två och ett halvt år sedan, i maj 2017, föreslog regeringens utredare, Lars-Erik Lövdén, en minskning av antalet utfärdare av ID-handlingar, och att Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket skulle få dela information med varandra. 

I november samma år föreslog en annan utredning att Migrationsverket skulle få lagra foton och fingeravtryck av personer som vistas illegalt i landet i ett nationellt register, och att polisen skulle få direkttillgång till det.

I mars 2018 bad Migrationsverket regeringen om en lagändring för att få använda biometri för att samma person inte skulle kunna få flera tillstånd i olika identiteter.

Och för ett år sedan, i december 2018, lade Skatteverket fram konkreta förslag på åtgärder som skulle skärpa kontrollen över samordningsnumren. Bland förslagen fanns att samordningsnumren ska vara giltiga i fem år men kunna inaktiveras tidigare vid fusk, samt att identiteten ska kunna kontrolleras genom att personer måste inställa sig hos Skatteverket.

Löfven-regeringen har svarat med sävlighet

Men Löfven-regeringen har svarat med sengångaraktig sävlighet. Det var först i höstas som regeringen tillsatte en utredning, och den ska inte presentera sina förslag förrän i april 2021. 

Finansminister Magdalena Andersson säger nu till DN att delar av Skatteverkets åtgärdslista ska gå i ”snabbspår”. Men trots att det har gått ett år sedan listan skickades, har Finansdepartementet inte ens bestämt vilka förslag som ska snabbutredas ännu. 

Om ett år i en skrivbordslåda räknas som snabbspår undrar man vad Andersson jämför med. Det kan inte vara gymnasielagen – som gick från idé till ikraftträdd lag på lite drygt ett halvår.

Det säger tyvärr mycket om regeringens prioriteringar.