Vill Lars Adaktusson locka klimatskeptiker till KD?

Ställd inför klimathotet förordar Kristdemokraternas nyvalda toppnamn Lars Adaktusson en politik som skulle medföra kraftigt ökade koldioxidutsläpp.
Foto: OLLE SPORRONG EXP & MARTIN MEISSNER / AP

Lars Adaktusson går till storms mot Sveriges klimatmål och vill se kraftigt sänkt bensinskatt. Kristdemokraternas nya frälsare kan bli en dödgrävare för miljöpolitiken.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

När Ebba Bush Thor blev KD-ledare var förhoppningen att hon skulle "gå genom rutan". Nu hoppas partimedlemmarna i stället på en politiker som har tillbringat nästan hela yrkeslivet i tv-rutan.

Lars Adaktusson – tidigare SVT-profil, i dag Europaparlamentariker, valdes på lördagen till ny vice partiordförande av partiets riksting. Det har beskrivits som ett tecken på högervridningen av KD, men vad Adaktusson egentligen tycker i många brännande frågor är oklart. 

I miljö- och klimatpolitiken har han dock sjungit ut. Där går han på tvärs med såväl sitt parti som alliansen.

Grön skatteväxling

Kristdemokraternas miljöpolitik brukar inte rosas i miljöorganisationernas utvärderingar. Men i KD:s budgetförslag för 2018 finns goda intentioner.

Partiet slår tydligt fast att Sverige bör vara ett föregångsland i klimatpolitiken och att ekonomiska styrmedel ska användas för att minska miljöpåverkan. Den största utmaningen sägs vara att kraftigt minska utsläppen från transportsektorn.

KD vill se mer av grön skatteväxling med höjd skatt på miljöförstörande verksamhet och sänkt skatt på arbete. Partiet ställer sig också bakom regeringens plan för satsningar på infrastruktur, som innebär mer pengar till järnväg än till väg.

Partiets nyvalde vice ordförande tycks dock inte hålla med om ett enda ord. Det blev tydligt när Adaktusson häromveckan gick till storms mot den rödgröna regeringens transportpolitik i Dagens Samhälle.

Han dömer ut det bonus-malus-system som ska straffa törstiga bilar och belöna snåla. Han kritiserar regeringens satsning på järnväg och sågar även kravet på oljebolagen att blanda ut bensin och diesel med biodrivmedel.

Något föregångsland bör Sverige absolut inte vara. Adaktusson skriver tvärtom att han tycker att Sverige ska ha bland de lägsta skatterna på "resor och avstånd" i hela EU. Vilka skatter han syftar på är oklart, men om Sverige exempelvis skulle sänka bensinskatten till bulgarisk nivå hade det skapat ett hål i statsbudgeten om grovt räknat åtta miljarder kronor. Så mycket för den gröna skatteväxlingen.

Men Adaktusson är åtminstone konsekvent. Det mål om att klimatutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent fram till 2030, som samtliga allianspartier har ställt sig bakom, sågar han fullständigt.

Något föregångsland bör Sverige absolut inte vara. Adaktusson skriver tvärtom att han tycker att Sverige ska ha bland de lägsta skatterna på "resor och avstånd" i hela EU.

Ställd inför klimathotet förordar Kristdemokraternas nyvalda toppnamn alltså en politik som skulle medföra kraftigt ökade koldioxidutsläpp. 

Lars Adaktusson har ofta upprepat att han vill göra KD till ett tydligare parti. I miljöpolitiken sprider han dock bara en oroväckande förvirring.

Det är väl inte en flört med klimatskeptikerna som Adaktusson har tänkt ska rädda partiet?


Replik:

Lars Adaktusson: En avvikande klimatpolitik är negativ för konkurrenskraften


Läs också:

Ebba Busch Thor är farligt dyr i drift 

Att tvångsblanda ut bensin är smart politik