Varför stoppar inte de rödgröna asylmissbruket?

Migrationsminister Morgan Johansson (S) vill inte slopa möjligheten till spårbyte för asylsökande som har fått avslag.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN
Migrationsverket hanterade totalt 3 464 ansökningar om spårbyte under 2020, varav 1 361 beviljades. Siffrorna inkluderar inte familjemedlemmar.
Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Asylsystemet har alltmer kommit att utnyttjas av personer som saknar skyddsskäl. När till och med näringslivet efterlyser skärpningar av reglerna för arbetskraftsinvandringen borde väl den rödgröna regeringen lyssna?

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Förra året beviljades i genomsnitt 23 procent av alla asylärenden som prövades. Det är en siffra som signalerar att något inte står rätt till. Asylsystemet missbrukas i hög grad av personer som har kommit till Sverige av andra skäl än att söka skydd.

Genom asylansökan har man inte bara rätt till dagersättning och boende, utan också rätten att arbeta under asylprövningen (AT-UND). Sverige erbjuder dessutom ytterligare en möjlighet; när en asylsökande får avslag på sin asylansökan kan hen byta spår och i stället söka uppehållstillstånd som arbetstagare i stället. 

När alliansregeringen införde denna möjlighet år 2008 var avsikten rimligen att spårbyten skulle användas i undantagsfall. Numera är det satt i system. Förra året avgjorde Migrationsverket 3 464 spårbytesärenden, varav 1 361 beviljades. Dessa siffror är exklusive medföljande familjemedlemmar.

I topp bland ansökningarna ligger medborgare från Irak och Afghanistan, men inte långt efter kommer länder som Uzbekistan, Egypten, Ukraina, Georgien och Mongoliet. Många av spårbytarna har med andra ord vetat från dag ett att de aldrig kommer att få asyl i Sverige, men har utnyttjat systemet för att få stanna i landet ändå. 

Dagens regler skapar starka pullfaktorer att söka sig till Sverige för personer med svaga eller obefintliga asylskäl.

Under tisdagen gick Svenskt Näringsliv ut och föreslog ett stopp för spårbyten för asylsökande. Systemet främjar kriminella aktörer och leder till att arbetstagare blir utnyttjade, menar näringslivet. 

Arbetsgivarna är under press i debatten kring arbetskraftsinvandringen och inser att de måste ta egna initiativ för att inte helt förlora. Likväl är det absurt att detta klarspråk kommer från näringslivshåll medan den rödgröna regeringen planerar att sänka kraven för spårbyten ytterligare. Vilken värld lever Morgan Johansson & Co egentligen i?

Det är hög tid att skapa ordning och reda i svensk migrationspolitik. I förra veckan infördes äntligen en lista över säkra länder, dit Sverige kan snabbavvisa asylsökande. Möjligheten till en sådan lista har funnits inom EU sedan 2013, och denna ledarsida har länge krävt att Sverige ska börja tillämpa det regelverket.

Det kommer att minska missbruket av asylsystemet, men det räcker inte. Länder som Ukraina och Uzbekistan är exempelvis inte med på listan. Sverige måste också slopa rätten att arbeta under asyltiden, ta bort möjligheten till spårbyte och regelmässigt överföra asylsökande till de EU-länder som utfärdade de ursprungliga viseringarna.

Dagens regler skapar starka pullfaktorer att söka sig till Sverige för personer med svaga eller obefintliga asylskäl. De leder vidare till utnyttjande av arbetskraft och undergräver asylprövningen när ett avslagsbeslut inte betyder att personen måste lämna landet.

Det är en paradox att de politiska partier som påstår sig värna asylsystemet allra mest samtidigt är de som lämnar det vidöppet för missbruk.