Varför ska just flyget vara skattebefriat?

Vari ligger rättvisan att flygresenärer bara betalar en tjugondel av vad svenska bilister betalar för sina klimatutsläpp?
Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK

Ilskan över flygskatten är svår att förstå. Flyget borde självklart betala för sina utsläpp.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Utsläppen från svenskarnas flygresande har ökat kraftigt de senaste decennierna och motsvarar nu den från all biltrafik i landet. Till skillnad från utsläppen från bilarna fortsätter flygets utsläpp också att öka. Trots det utgör flygbolagen ett skattefrälse. Bränslet är helt obeskattat och det utgår heller ingen moms för utrikesresor. Att flygtrafiken inom EU ingår i handeln med utsläppsrätter hjälper inte, priset är alldeles för lågt för att fungera som styrmedel. 

Därför borde det vara en självklarhet - både av konkurrens- och klimatskäl - att flyget ska betala en större andel av sina miljökostnader. 

Ändå har de borgerliga partierna valt att blåsa till strid om den planerade flygskatten. Om regeringen gör allvar av förslaget att beskatta flygningar, inom EU med 80 kronor per passagerare och längre flygningar med upp till 430 kronor, hotar alliansen rentav att gå samman med Sverigedemokraterna för att fälla enskilda statsråd.

Det är en illa vald strid. Vari ligger rättvisan att flygresenärer bara betalar en tjugondel av vad svenska bilister betalar för sina klimatutsläpp?

Flyget betalar inte miljökostnader

De ökande flygutsläppen är en följd av att vi reser utomlands allt oftare. Flygresorna inom Sverige ligger i stort sett kvar på samma nivå som i början av 1990-talet. Ändå är det effekterna för inrikesresorna som kommit att dominera i debatten om flygskatten. 

På tisdagen hävdade Stockholms handelskammare i en rapport att skatten kan leda till att sju svenska flygplatser - alla med relativt få resenärer och stora driftsbidrag från skattebetalarna - kan behöva stänga.

Miljöpartiets Karin Svensson Smith gjorde knappast den rödgröna regeringen någon tjänst när hon till DN sa att hon tyckte att det vore "bra" om flygplatserna tvingas stänga. Något egenvärde finns inte i nedläggningar. Men samtidigt framstår det inte som långsiktigt hållbart att förutsättningen för fortsatt verksamhet är att flyget slipper betala för sina miljökostnader och dessutom får stora bidrag från skattebetalarna.

Här är flygskattens kritiker också inkonsekventa. De borgerliga partierna, liksom Stockholms handelskammare, säger sig vilja se internationella styrmedel för flyget. Men en global flygskatt skulle förstås ha liknande effekter på svenska småflygplatser.

Lägre flygskatt till landsort

Utformningen av regeringens flygskatt är på intet sätt optimal. En ren skatt på flygbränslet skulle ha bättre miljöstyrande effekt, tyvärr är det inte möjligt på grund av en gammal konvention. Det vore också önskvärt med en global lösning, med nationella flygskatter kommer delar av trafiken ofrånkomligen att flytta utomlands.

Kraftfulla internationella överenskommelser ser dock ut att dröja. Under tiden är det därför rätt att Sverige följer efter länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Norge och inför nationell skatt för att dämpa utsläppsökningen inom flyget.

Här finns chansen för alliansen att agera konstruktivt. Om det verkligen är tillgängligheten till landsorten man värnar finns säkerligen goda chanser till en kompromiss med regeringen om nedsatt flygskatt till orter där alternativen till flyget är som sämst. 

För det är väl inte att semesterresorna till Thailand ska vara fortsatt skattebefriade som är alliansens viktigaste prioritering?


Läs också:

Det vansinniga är att inte införa flygskatt