Var är inte så stöddig, Morgan Johansson

ALLTFÖR ARROGANT. Migrationsminister Morgan Johansson (S) borde visa större ödmjukhet inför EU:s flyktingkris. Här med Tysklands inrikesminister Thomas de Maiziere i Berlin.
Foto: Michael Sohn/AP

Sverige borde visa större ödmjukhet och mindre självgodhet inför flyktingkrisen. Regeringens ständiga uppläxningar av resten av EU-kretsen är påfrestande.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Just nu pågår rivningen av migrantlägret i franska Calais. Åtgärden har utlöst närmast upploppsliknande scener när migranterna, som drömmer om att ta sig genom kanaltunneln till Storbritannien, nu vräks från det som har kallats norra Europas största kåkstad.

Det påminner oss om något grundläggande när det gäller flyktingkrisen inom EU. Många flyktingar och migranter har en bestämd uppfattning om var de vill starta sina nya liv. Att söka asyl i Frankrike – eller gå under jorden där – har uppenbarligen inte betraktats som ett alternativ för de tusentals människor som har samlats i Calais under senare år.

Ofta talas det om vilka länder i EU som vägrar att ta sitt ansvar. Mera sällan påpekas det omvända förhållandet – att även flyktingar och migranter är skeptiskt inställda till länder som Slovakien, Ungern och Litauen. Hur ska EU kunna säkerställa att asylsökande som hänvisas till dessa länder faktiskt blir kvar där, åtminstone tills de klarar att stå på egna ben?

Det är bara en aspekt som visar hur oerhört komplicerad denna fråga är. Den som vill söka en genuin lösning på flyktingkrisen måste börja i just det erkännandet.

S-MP-regeringen har valt den motsatta vägen. Först öppnade Sverige famnen med Europas mest generösa flyktingpolitik. När läget sedan blev ohållbart gick regeringen längre än något annat land i EU i motsatt riktning genom att införa ID-kontroller på ett annat lands territorium.

Detta borde föranleda ett visst mått av ödmjukhet kan man tycka. Men migrationsminister Morgan Johansson (S) verkar inte ha några planer på att kliva ner från sin höga häst. När Sverige genomför ensidiga åtgärder för att drastiskt minska asyltrycket är det nödvändigt. Men när andra länder gör samma sak är det ansvarslöst.

Lika självsäkert har Johansson förkunnat att allt som nu krävs är att EU:s medlemsländer lever upp till det som de har kommit överens om. Verkligen? Även om man bortser från det pikanta i att Sverige självt har hoppat av EU:s så kallade omfördelningsmekanism så är den knappast en lösning på flyktingkrisen. 

De 160 000 människor som ska omfördelas mellan EU:s länder utgör bra en bråkdel av alla som anlände till Grekland och Italien förra året. Redan i år har över 100 000 nya migranter anlänt, trots att vi befinner oss mitt i vintern.

Det är bara att inse - någon tvingande och permanent omfördelning av över en miljon flyktingar årligen kommer aldrig att komma på plats. Trycket mot Europa måste därför minska när de ledande mottagarländerna Sverige, Tyskland och Österrike inte längre mäktar med.

Antingen återupprättas EU:s yttre gräns mot Turkiet eller så kommer en ny yttre gräns att dras upp mot Grekland. Det är ditåt som utvecklingen obönhörligen rör sig.

Det vore klädsamt om Johansson erkände hur svårlöst situationen är i stället för att hytta med fingret mot alla andra.


Läs också:

Anna Dahlberg: Skyll inte Sveriges asylkollaps på EU


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.