Välfärden göder den grova brottsligheten

Kom och ta! Det är lätt att bedra välfärden, som har beskrivits som lika väl garderad som en godisbutik utan väggar på Sergels torg.
Foto: JOEL NILSSON
Lars-Erik Lövdén - tidigare minister under Göran Persson - sammanfattar innehållet i sin utredning om brottslighet riktad mot välfärdssystemen. Till höger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
Foto: NOELLA JOHANSSON
Foto: NOELLA JOHANSSON

Våra välfärdssystem är under attack från den grova organiserade brottsligheten. Tack och lov har landets regering vaknat. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Folk fuskar med vabb och det är stötande. Men den verkliga störtblödningen i välfärdssystemen står grovt kriminella, organiserade aktörer för. 

Vid sidan av välfärdsbrottsligheten ägnar de sig åt "vanlig" grov brottslighet. Våra gemensamma välfärdsresurser försnillas och försörjer alltså dessutom dem som ägnar sig åt sådant som grov gängkriminalitet.

Det har varit känt länge att välfärdssystemen börjat likna en godisbutik utan väggar där det bara är att ta för sig, med minimal risk för upptäckt. Myndigheter har larmat, härvor avslöjats och ledarsidans Anna Dahlberg har frilagt problemen i en rad krönikor.

Fusket och den sovande Reinfeldt

Men länge hände ingenting. Regeringen Reinfeldt gjorde i själva verket livet lekande lätt för kriminella genom sina inkompetent genomförda reformer och avregleringar. Som konsekvens fick vi etableringslotsar som ägnade sig åt människohandel, assistansfusk, rot-och-rutavdragsfusk, fusk med arbetstillstånd - till tonerna av många miljarder förlupna kronor.

Det föll på Socialdemokraterna att tillsätta en utredning om välfärdsbrottsligheten. På fredagen överlämnades utredningen av Lars-Erik Lövdén, som underströk att det är "angeläget" att åtgärder vidtas snabbt. Mörkertalet för denna brottslighet, och de belopp de kriminella lurar till sig, beskrivs som "mycket stort".

Skälen till att välfärdssystemen kan skinnas är bristande kontroller. Det svenska högtillitssamhället gör sig påmint: tjänstemän litar på att människor är hederliga. 

Dessutom har myndigheterna präglats av synen på medborgaren som kund. Och kunden har ju, som vi vet, alltid rätt. 

Migration och globalisering tillför bedrägerierna nya, oförutsedda dimensioner. 

Myndigheter måste samarbeta mot kriminaliteten

Falska identiteter och intyg, falska anställningar och adresser används för att mjölka välfärdssystemen. De utbetalande aktörerna måste helt klart bli mycket bättre på att begära in och värdera kontrolluppgifter - och få större befogenheter att undersöka deras giltighet. Det gäller inte minst företag, där stort fusk kan förekomma.

Utredningen föreslår också att myndigheter som Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får lättare åtkomst till varandras uppgifter. Det är absolut nödvändigt. De vattentäta skotten mellan myndigheter, där den ena handen inte vet vad den andra gör, är de kriminellas bästa vän. 

Lövden föreslår också en särskild enhet med civila, specialistutbildade polisutredare som enbart ska ägna sig åt välfärdsbrott. Det är en utmärkt idé, här behöver kompetens tillföras myndigheterna.

För att komma åt problemet med flera identiteter vill utredaren minska antalet utfärdare av id-handlingar. Det är självklart: den svenska id-djungeln är ett skämt. Betydligt bättre ordning på folkbokföringen krävs också.

Utredningen signalerar ett sent men nödvändigt uppvaknande. Attackerna på välfärdssystemen växer och är systemhotande. I grunden är det folkets tillit till staten, skatteviljan och den svenska välfärden som står på spel. 


Läs också:

Kriminella är ett hot mot välfärden 

Naiva borgare har bäddat för kriminella