V är ute och cyklar om gratis kollektivtrafik

Avgiftsfri kollektivtrafik leder garanterat till ökad trängsel.
Om SL är beroende av resenärernas avgifter kan de inte ostraffat ignorera kvaliteten.
Foto: Privat
Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet slår ännu ett slag för gratis kollektivtrafik. Men deras ”allt till alla”-resonemang går inte ihop.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

När pandemin har bedarrat måste vi locka folk tillbaka till kollektivtrafiken – det är ”det enskilt viktigaste vi kan göra för klimat och miljö”, skriver Vänsterpartiets riksdagsledamot Jens Holm och två av hans Stockholmskolleger på Expressen Debatt.

Då är det vansinne att höja priset, som den blågröna majoriteten i Region Stockholm nu gör, menar trion. Priset måste tvärtom sänkas. Det är så man får folk att ställa bilen och ta buss eller tunnelbana i stället.

Målet för V är en helt avgiftsfri kollektivtrafik, fast de kan tänka sig att börja med ungdomar och med pensionärer som avhåller sig från okynnesåkande i rusningstid. 

Men klimat- och miljöhänsyn är inte vänsterpartisternas enda argument. Holm & Co hänvisar också till social rättvisa: Höjda biljettpriser drabbar främst dem som inte har råd med bil och bor för långt ifrån jobbet för att kunna gå eller cykla: kvinnor, unga, låginkomsttagare. 

För höginkomsttagare, däremot, ”känns inte prishöjningen överhuvudtaget”, förklarar de.

Trängseln kan tvärtom avskräcka bilister från att välja kollektivtrafiken.

Men, vänta, hur går detta ihop? Bilpendlare i Stockholm är i regel tämligen välbeställda. Och de påverkas alltså inte av höjda biljettpriser, enligt trion. Men de ska samtidigt lockas att ställa bilen och åka kollektivt... med hjälp av sänkta biljettpriser?

Det går inte ihop, och det är inte det enda motsägelsefulla i denna epistel. 

Vänsterpartisterna har höga ambitioner: de vill ha fler bussar och tåg och ökad tillgänglighet. Det är jättebra mål, för kollektivtrafik är miljövänlig och viktig för rörligheten i en region. Problemet är bara att höjd kvalitet inte går ihop med avgiftsfrihet. Det blir för dyrt.

Fritt inträde skulle leda till mer trängsel. Och det blir ingen miljövinst alls om det rör sig om folk som ställer cykeln eller ger efter för sin inre latmask och åker några hållplatser i stället för att gå. Trängseln kan tvärtom avskräcka bilister från att välja kollektivtrafiken. För att komma åt just bilismen krävs andra åtgärder.

Då måste de bemöda sig om att vara någorlunda till lags.

Enligt en uträkning av Skånetrafiken skulle exempelvis förbättrad turtäthet motsvarande samma kostnad för regionen som avgiftsfrihet locka till dubbelt så stor ökning av resandet. 

Det ligger dessutom ett värde i att aktörer som driver kollektivtrafik, som SL, är beroende av vanligt folks avgifter. Då måste de bemöda sig om att vara någorlunda till lags. En politiskt styrd koloss som bara behöver vinna politikernas gunst – inte trafikanternas – är illa lämpad att locka nya resenärer med god kvalitet.

Jens Holm, Anna Sehlin och Rikard Warlenius gör rätt i att stå upp för för miljön och kollektivtrafiken. Men de bör överge gratisfixeringen och prioritera kvalitet: mer bussar, tåg och räls, flexibla taxor över dygnet och bättre nattrafik. 

”Allt till alla” är en dröm som inte hjälper klimatet.