Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Afrikas framsteg kan sänkas av handelskriget

Världshandel. USA:s och Kinas ledare skadar världsekonomin. Foto: SUSAN WALSH / AP TT NYHETSBYRÅN

Afrika har enats om det största handelsavtalet i världen sedan 1995. Men handelskonflikten mellan Kina och USA hotar framgångarna.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Förra helgen gick ett av världens största handelsavtal i mål under en ceremoni i Niger. Handeln mellan afrikanska länder är mycket mindre utbredd än den mellan grannländer i andra världsdelar. Det hoppas ledarna för 54 afrikanska länder nu ändra på genom tecknandet av det afrikanska frihandelsavtalet, ACFTA.

Syftet med avtalet är att skapa en gemensam marknad för varor och tjänster. Det ger hopp om en bättre framtid för Afrika. Som ekonomen Peter Stein uttryckte det i SR:s Studio Ett är afrikanska ekonomier i regel små och avskärmade bakom handelshinder. Därför kan olönsamma företag överleva genom skattemedel samtidigt som investerare drar sig för att bygga in afrikanska ekonomier i globala värdekedjor.

Ordentligt efterlevt, kommer det afrikanska handelsavtalet att öppna ekonomier för viktiga investeringar, skapa marknader över Afrikas landgränser och uppmuntra specialiseringar inom det som olika områden är bäst på.

Handelskonflikt hotar världshandeln

Snabb befolkningstillväxt medför att afrikanska ekonomiers framtid får stor betydelse för hela världsekonomin. Lyckas handelsavtalet, gynnar det konsumenter också i Sverige. Faller det, stängs däremot dörren för ett stort genombrott för den globala utvecklingen.

Tyvärr hänger inte avtalets överlevnad bara på den nog så svåra inrikespolitiken i de berörda länderna. Den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina hotar världshandeln. Vill det sig illa faller eller skadas Världshandelsorganisationen, WTO.

Båda stormakterna är mycket intresserade av afrikanska ekonomier. Kina har under många år gjort massiva investeringar och rapporteras ha varit en pådrivande kraft för att handelsavtalet skulle komma på plats. Trumpadministrationen har å sin sida sjösatt ett program för fler amerikanska investeringar i Afrika. 

Samtidigt är alla handelsavtal i dag beroende av ett försvagat system. Under Donald Trumps tid som president har USA dragit sig ur långt gångna handelsförhandlingar, infört handelshinder och undergrävt tvistelösningen i WTO. Kina subventionerar å sin sida olönsam produktion som stör världsmarknaden. Nu rycker de båda länderna ihop i handelspolitiken.

Beroende av Kina

Hoppet om att utveckla världshandeln ställs till avtal som det afrikanska. I samma anda har EU på kort tid slutit handelsavtal med bland annat Kanada, Japan och Mercosur-länderna i Sydamerika.

Om handelskonflikten mellan USA och Kina trappas upp kan en rörelse i motsatt riktning ske snabbt. På 1930-talet bidrog kedjor med tullhöjningar till en förödande minskning av världshandeln. De stora kinesiska investeringarna gör också just de afrikanska ekonomierna beroende av Kinas ekonomi. 

Hoppet om ett rikare och mer sammanbundet Afrika är ett skäl till att detta inte får ske.