Upplagt för kaos med nya Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) presenterade ett nytt uppdrag för Arbetsförmedlingen under torsdagen.
Foto: NAINA HELéN JÅMA/TT / TT NYHETSBYRÅN
Skylt utanför Arbetsförmedlingen på Tunnelgatan i Stockholm.
Foto: TT NYHETSBYRÅN
Modellen med etableringsfrihet för privata arbetsförmedlare, i stället för upphandlingar, är en förhandlingsseger för Centerpartiet.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

JÖK-gängets planer för Arbetsförmedlingen är motsägelsefulla och svårbegripliga. Men fort ska det gå.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Kortsiktighet, ryckighet och detaljstyrning har präglat svenska regeringars hantering av Arbetsförmedlingen, slog utredaren Cecilia Fahlberg fast i januari. Resultatet blev ”ett illa hopsytt lapptäcke av uppdrag”. 

Det är svårt att inte tänka på Fahlbergs vassa formulering när man läser det nya uppdrag till Arbetsförmedlingen som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) presenterade under torsdagen. 

Inte mindre än 30 frågeställningar ska analyseras och kartläggas – med deadline 1 november. Redan under nästa år ska privatiseringen inledas. Myndigheten får alltså bara 175 dagar på sig att förbereda en enorm omorganisation. Var det någon som sa ”ryckighet”?

För många och motstridiga uppdrag

Det är inga små randfrågor det handlar om, heller. Eller vad sägs om uppdraget att analysera modeller för ett nytt ersättningssystem för privata utförare – som på samma gång ska utgå ifrån ”hur väl aktörerna får kvinnor och män i varaktig sysselsättning”, ge incitament åt leverantörerna att ”ge stöd till arbetssök­ande med olika behov och förutsättningar”, utformas ”så att det finns tillgång till likvärdiga tjänster i hela landet” och belysa för- och nackdelarna med ”olika nivåer och andelar av grund- och resultat­ersätt­ning för olika insatser och målgrupper”.

För en lekman låter det där som ett digert jobb. Men det är alltså bara en liten del av allt som ska redovisas i november. Sannolikheten torde alltså vara hög att vi står med ännu ett illa hopsytt lapptäcke till vintern.

Det mest allvarliga problemet med regeringens reform av Arbetsförmedlingen är dock att den bär den dåliga kompromissens alla kännetecken: Politikerna har inte förmått göra avvägningarna, så de ger myndigheten alltför många och motstridiga uppdrag. 

Kommer regeringen att ta ansvar för kaoset?

Matchningen ska skötas av fristående aktörer – men Arbetsförmedlingen ska fortfarande utreda den arbetssökandes behov, tillhandahålla en ”digital infrastruktur” och ordna regionala rekryteringsträffar där arbetssökande och arbetsgivare kan mötas. Ja, det finns ingen ände på allt som AF ska fortsätta att ansvara för. 

Myndigheten ska skära ned på kostnaderna – varslet om 4500 tjänster kvarstår – och därför ska man i högre grad träffa arbetssökande per distans. Men samtidigt ska ”närvaron i hela landet säkerställas” och personliga möten erbjudas ”i princip i varje kommun”. 

Eftersom tanken är att de privata arbetsförmedlarna bara ska få betalt om de lyckas förmedla varaktiga jobb, är det sannolikt få som känner sig manade. Då måste Arbetsförmedlingen ändå kliva in och göra matchningen.

Dessutom har Centerpartiet fått igenom att det är via etableringsfrihet för privata företag, snarare än upphandlingar, som de privata aktörerna ska engageras. Därmed riskerar det att bli få aktörer som anmäler sig i landsbygdslänen.

Det är med andra ord upplagt för kaos, stigande kostnader och en politisk flykt från ansvar: ”Det var inte så vi menade. Vi var naiva.”


SKL-ekonomen Annika Wallenskog om hur välfärden ska klara alla 40-talister.