Ulf Bjereld: Jag var för EU

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I PM Nilssons porträtt

 av undertecknad (14/5 -06) återges idel kända uppgifter. Rallarsvingarna mot Sveriges kristna socialdemokrater, Broderskapsrörelsen, och dess strävan att genom dialog med muslimska företrädare bidra till ökad förståelse och i förlängningen t ex ett stärkande av kvinnors rättigheter lämnar jag i detta sammanhang därhän. Däremot vill jag lägga två saker tillrätta, där PM tydligen slarvat i sin research.

* I artikeln hävdas att jag "var emot ett svenskt medlemskap i EU". Uppgiften är felaktig. Jag var för ett svenskt medlemskap i EU och röstade ja i folkomröstningen 1994. Även om PM Nilsson har svårt att förstå det, är det faktiskt fullt möjligt att kombinera ett stöd för svenskt medlemskap i EU med kritiska uppfattningar om hur EU faktiskt fungerar.

* I artikeln antyds också att jag inte skrivit "ett ord om Sveriges militära samarbete med diktaturen Saudiarabien". Uppgiften är felaktig. Såväl jag själv som Broderskapsrörelsen har offentligt och i mycket starka ordalag kritiserat detta militära samarbete. Min artikel på temat i Dagen (16/12 2005) fick visst genomslag, och åberopades t ex av folkpartiets Cecilia Wikström i en riksdagsdebatt med Laila Freivalds den 17 januari 2006. ULF BJERELD Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet Ledamot av Förbundsstyrelsen för Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen.

Svar:

 Det är anmärkningsvärt att Bjereld inte har något att säga om huvudpoängen i min artikel, nämligen att det inte finns några akademiska meriter bakom hans medietitel "Mellanösternexpert". Men det kanske inte finns så mycket att försvara.

I debatten som föregick folkomröstningen om EU-medlemskapet 1994 lät Bjereld som en nejsägare, därtill med mycket egenartade varningar för ett ryskt anfall mot Sverige. Men det är bra att Bjereld till slut röstade ja.

Meningen "inte ett ord om Sveriges militära samarbete med diktaturen Saudiarabien" handlade om en artikel i DN 4/5 där Bjereld med flera argumenterade för att Sverige skulle upphöra med allt militärt samarbete med Israel. Kritiken var ensidigt riktad mot Israel och nämner inte andra länder i regionen som Sverige samarbetar med och vars politik är minst lika problematisk. Men det är bra att Bjereld tagit upp detta i tidningen Dagen.

Däremot är det mindre bra att Broderskaparna tror att kvinnors rättigheter skulle stärkas av att man legitimerar islamisternas mer rättrogna ideologer. Och det är inte bra att Broderskaparna uppfattar kritiken mot deras band till totalitära läror som "rallarsvingar". Som politiskt förbund i ett stort och viktigt parti har de kristna socialdemokraterna ett ansvar för att grundläggande demokratiska värderingar står starka. Där slarvar man i dag, och har gjort förut.

PM NILSSON