Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Tvinga inte patienter att sluta dricka och röka

Kraven på rökstopp är gängse i sjukvården. Men det görs inga riktiga kontroller. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Flera regioner inför nu krav på alkoholfritt leverne för att operera. Blir köttfritt nästa krav? Foto: LCRRIBEIRO33@GMAIL - STOCK.ADOBE.COM / LCRRIBEIRO33@GMAIL - STOCK.ADOBE.COM 35387389

Allt fler landsting kräver på politikers eller läkares initiativ att patienter slutar röka och dricka alkohol före operation. De har missuppfattat vem vården är till för.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Det är självfallet rimligt att läkarna talar om för patienten som hoppas på en ny höftled att risken för komplikationer ökar om hen fortsätter röka och dricka ett par glas vin om dagen.

Sjukvården ska också erbjuda stöd för den patient som vill sluta med ovanorna,  helt eller temporärt.

Men landstingspolitiker och läkare bör inte heller skrämma upp de lidande med överdrivet tal om överrisker.

Det är väldigt bekvämt att dra till med höga procenttal. Som att tobaks- och alkoholbrukare löper 50 procents större fara att drabbas av proppar och dålig sårläkning efter en ledoperation.

50 procent låter mycket. Vem vill inte ha 50 procents lönehöjning? Det skulle göra rejäl skillnad på kontot även efter skatt.

Men de vetenskapliga studierna handlar om att ett rökstopp i två månader före och två månader efter ingreppet minskar infektionsrisken från 1,5 till 1 procent. Okej för att det kan motivera operation övertalning, rökning är ju hälsovådligt på många andra vis - men den skillnaden kan inte motivera att vården vägrar operationer.

Jämtland vägrar rökare köplats

I region Jämtland Härjedalen har man, som många andra regioner, haft krav på rökstopp för ortopedoperationer. Sedan i höstas gäller det även kirurgin i Östersund. Patienter får inte ens sättas upp på väntelistan för operationer förrän de varit rökfria i sex veckor - och därefter är väntetiden minst 13 veckor, enligt hemsidan.

Akutfall opereras dock ändå. Liksom cancerpatienter. Men övriga patienter tillåts alltså inte väga livskvalitet mot en ökning av en liten risk.

Kraven om rökstopp, som inte alltid hålls på i praktiken, är spridda. Nu får de följe av villkor om alkoholfrihet, till exempel på Akademiska sjukhuset i Uppsala, i Östergötland och i Västra Götaland.

Menar regioner allvar med detta krävs kontroller. I region Jämtland Härjedalen skulle det kräva daglig blodprovstagning för nikotinkoll i minst 19 veckor. Vettig användning av ansträngda sjukvårdsresurser? Knappast.

Och förresten - alla elitidrottare och supermotionärer som mosar menisker och sliter av hälsenor, ska de skriva under på att upphöra med sitt fysiska riskbeteende för all framtid?

Krav på helnykterhet sprider sig

I dagens läge handlar riskminimering snarare om att föra en personalpolitik som gör att utbildade och vana operationssjuksköterskor finns på plats. Ju större sjuksköterskebrist desto fler inställda operationer som innebär längre lidande för den sjuke. Och också besvärligare ingrepp eftersom skadan hinner bli värre.

Sjukvården är till för patienterna. Inte för att regionpolitiker och sjukvårdspersonal fritt ska rasta sina moraliska käpphästar. Övertalningsförsök är bra, men hot är inte hut.

 

Läs också: Sjuksköterskor är en fråga om liv och död Sjuka ska inte behöva dö i onödiga vårdköer

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!