Tvinga inte operatörer att censurera internet

Foto: Marc Femenia / SCANPIX SWEDEN

Att operatörer nu kan tvingas att blockera webbsidor är en farlig utveckling. Skjut inte budbäraren.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Bredbandsbolaget måste stoppa sina kunder från att surfa till sajterna The Pirate Bay och Swefilm. Det har patent- och marknadsöverdomstolen beslutat i en dom som inte går att överklaga.

Att Bredbandsbolaget inte har något juridiskt ansvar för den olagliga spridningen av filmer som Göta kanal 3 och The Stig-Helmer story som sker på sajterna spelar ingen roll, enligt det EU-direktiv och de avgöranden i EU-domstolen som man lutar sig på i domen. Om Bredbandsbolaget vägrar blockera sidorna tvingas man ändå betala ett vite på en halv miljon kronor.

Domen är ett slag i veka livet på nätets öppna karaktär. I ett slag förvandlar den nätoperatörer i Sverige till censorer. Hittills har företag som erbjuder nätuppkoppling inte behövt fundera på vad deras kunder sysslar med på internet. Det är den rimliga ordningen. Posten lägger ju sig inte heller i innehållet i breven som de förmedlar. Men plötsligt riktas nu alltså kraven direkt mot budbäraren.

Blockering av Pirate Bay

Räkna med att kraven från de rättighetsinnehavare som drivit detta mål nu kommer att bli många fler – både vad gäller antal sidor som ska blockeras och vilka operatörer som ska omfattas.

Av kostnadsskäl lär många operatörer inte ta strid om framtida krav. Att Bredbandsbolaget tvingas betala närmare 4,5 miljoner kronor enbart för motpartens rättegångskostnader lär verka avskräckande. Risken är därför uppenbar att hemsidor kommer att blockeras utan att besluten granskats av domstol.

Det är också tveksamt om blockeringsivern stannar vid enbart upphovsrättsbrott. Att vilja hindra andra människor från att få tillgång till det man ogillar ligger helt i tiden. Regeringens spelutredare har redan öppnat för att blockera utländska spelbolags hemsidor för svenska nätsurfare. Och socialdemokraten Veronica Palm föreslog häromåret att "kommersiell porr" på samma sätt ska stoppas av nätoperatörerna.

Så sent som för några månader sedan öppnade kulturminister Alice Bah Kuhnke för att "vidta tvingande åtgärder" mot Facebook om inte sociala medie-jätten ingriper mot de fejknyheter som sprids via deras verktyg.


Fler hemsidor blockeras

Till och med Karolinska institutet - hem för Nobelförsamlingen - har installerat ett filter som stoppar medarbetarna från att komma åt sidor som bedöms som olämpliga. Högt utbildade forskare som vill kunna läsa om exempelvis cannabis nu när Läkemedelsverket godkänt att vissa patienter använder drogen, tvingas ansöka om dispens.

Visst finns det goda skäl att bekämpa såväl upphovsrättsbrott som illegala droger. Men åtgärderna bör då riktas mot dem som begår brotten - inte mot dem som blott förmedlar information och data. Vägen till helvetet är kantad av goda intentioner.


Läs också:

Facebook får inte bli Sanningsministeriet

Låt inte jättarna strypa internet 


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.