Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Tommy Hammarström

Växthuslobbyn kväser debatten

SÖDRA FJÄLL, EDA, VÄRMLAND. Gråstarren står mörk på gärdena, spetsig och olycksbådande; allt är blött, klafsigt och träskartat; utan stövlar tar man sig ingen vart.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

|KLIMATET|


I stället för kvickrotens sega tuvor och timotejens spröda strån har markerna helt tagits över av gråstarrens täta kvastar, en växt som enligt floran är vanlig på våt dy-, ler- och torvjord; sumpskogar, fuktängar, myrar, diken, skogsvägar, stränder.

Jag har verkligen inget emot fuktängar eller myrar, för en gammal fältbiolog och fågelskådare är gråstarren tvärtom ett bud om spännande möten: tranor, beckasiner, spovar, rödbenor.

Fast inte just på mina gärden, i slåttervallarna, i beteshagarna. Detta är något obehagligt nytt, en landskapsomvandling, en förmörkning, som inträffat de senaste fem åren.

Markerna har blivit helt vattenmättade, och geologerna i Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, som för tjugo, trettio år sedan ständigt varnade för lågt grundvatten, konstaterar nu att nivåerna är mycket över det normala, i västra Sverige en och en halv meter över det normala.

Det är inte uttorkade brunnar vi behöver oroa oss för, utan överflödande. Det är inte spruckna jordar som är vårt gissel, utan starrbevuxna lervällingar.


Men är detta verkligen självförvållat? Är det växthuseffekten jag klafsar omkring i när jag går ner till den översvämmade stranden?

Jag ställde frågan i min förra krönika (29/10) och visste nog att jag gav mig ut på ett gungfly. Jag refererade till en klimatstrid som utkämpas på Youtube och där skeptikerna är på frammarsch, beväpnade med några tunga argument: havsisens tillväxt i Antarktis; den knappt mätbara temperaturstegringen de senaste femton åren; klimatforskarnas sparvflocksbeteende.

Och sällan har jag fått så många svar. De allra flesta är faktiskt positiva och tackar för att jag överhuvudtaget nämner skeptikernas argument. Man får intrycket av en starkt kväst debatt där alarmisterna håller hårt i sitt problemformuleringsprivilegium.

Men några av de skeptiska är också kritiska och en sak ångrar jag: att jag använde uttrycket klimatförnekare. Det är växthuslobbyns epitet och tanken är förstås att man ska associera till förintelseförnekare och andra mörkbruna krafter.

Då blir det skyttegravskrig av hela debatten, och det gagnar bara de fossila eldningsentusiasterna och möjligen kärnkraftslobbyn.


De argaste svaren kom, inte oväntat, från växthusförespråkarna. Mitt inlägg kallas sorgligt och pinsamt, och på en blogg som heter "Uppsalainitiativet - tar klimatvetenskapen på allvar" betecknas min krönika som "Förvillarfloskler i Expressen".

En floskel som förvillat är till exempel mitt antagande att det varit varmare förr, innan koldioxidhalten ökade. Till exempel under tidig medeltid, under romartiden och framförallt under värmetiden på stenåldern.

Till svar får jag ett diagram som visar att det nu är 0,4 grader varmare än under medeltiden. Det stämmer kanske, och det är i så fall ännu ett indicium men inget bevis för att koldioxiden höjer temperaturen.

På hundra år har koldioxidhalten ökat från, grovt sett, 0,3 promille till 0,4 promille. Det är ett oförvillat faktum. Men räcker det för att störta jorden i klimatfördärvet? Det vet vi inte säkert, inte ens FN:s klimatpanel vet säkert - även om tvåtusen klimatforskare är överens om det.

Vad jorden behöver är en sansad, saklig och frimodig debatt, utan hatiska epitet och floskelstämplar.