Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Tommy Hammarström

Rätt ska vara
rätt om skogen

SÖDRA FJÄLL, EDA, VÄRMLAND. Det går knappast en dag utan att jag hittar nya kal­hyggen och timmerstaplarna växer i kapp med lupiner­na i vägrenarna - trots att det är försommar och yngeltid och högsta häckningssäsong.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

Skogen är full av späda kid och ljusbruna kalvar och ungar av alla slag i lyor och gryt och fågelbon, och ändå får kalhuggarna härja utan restriktioner. I skärgårdarna finns numera stora fågelskyddsområden där ingen får landstiga under den känsliga tiden, men i skogen finns inget skydd vare sig för däggdjur eller för fåglar.

Den omskrutna certifieringen av skogen eller det faktum att naturvårdens intressen finns omnämnd redan i skogsvårdslagens portalparagraf betyder ingenting. I skogen härskar skogsskördarnas oinskränkta rätt, och tanken att införa ett slags avverkningsförbud under maj och juni kan nog överhuvudtaget inte tänkas.

"Jag tycker inte jag ska ingripa i någons ägande", som landsbygdsminister Eskil Erlandsson uttryckte sig, apropå Maciej Zarembas avslöjande skogsreportage i Dagens Nyheter.

Och för övrigt finns ju reservat och annat skydd, invänder genast skogsbrukets företrädare. Ja, det gör det, men frågan är hur stora arealer det faktiskt handlar om? Plötsligt har det dykt upp en fantastisk siffra i debatten: 26 procent skyddad skog.


Miljöminister Lena Ek svarade i DN den 2 juni att uppgifterna om skyddade områden går starkt isär: "Enligt Artdatabanken har vi skyddat sex procent, enligt Skogsstyrelsen har vi skyddat 26 procent." Hon tillade att Skogsstyrelsen nu fått i uppdrag att ta fram den rätta siffran.

Det framgick inte tydligt om hon menade skogsmarken eller den totala landytan, men i ett inlägg i Göteborgs-­Posten den 29 februari i år skrev Mårten Larsson, direktör på Skogsindustrierna:

"Hela 26 procent av den svenska skogsmarken är redan undantagen från skogsbruk genom olika former av statligt skydd."

Artikeln var ett svar på författaren och Skydda Skogen-aktivisten Thomas Tidholms kritik av skogs­skövlingen och av skogs­etablissemangets falska ord om hållbarhet (GP den 25/2).

"Av landets naturskogar återstår bara några procent och där de stod finns redan, eller anläggs, plantager, monokulturer. Det vi ser är en omfattande skövling ... Men företrädare för regeringen, myndigheter med ansvar för skogsbruket, och naturligtvis skogsbruket själva, säger med en mun att det svenska skogsbruket är hållbart, uthålligt."

Och Mårten Larsson svarade att över en fjärdedel av skogen är skyddad från skogsbruk.

En fjärdedel! Det är fem och en halv miljoner hektar eller skogsbolagens totala skogs­innehav.


Kanske var det bara ett tryckfel, kanske skulle det vara 2,6 procent? Det vore i så fall mycket närmare sanningen.

Den famösa uppgiften om 26 procent emanerar antag­ligen just från Skogsindustrierna, och Lena Ek behöver inte ge Skogsstyrelsen särskilt uppdrag för att ta fram den rätta siffran. Den finns redan på myndighetens hemsida.

Om miljöministern söker efter "skyddad skog" får hon veta att det i dag finns "752 000 hektar produktiv skogsmark skyddad i nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal".

Det är 3,3 procent av den produktiva skogen.

Allt annat är oreserverad kalhyggesmakt, plantager, monokulturer.