Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Tommy Hammarström

Klimatstrid på Youtube

SÖDRA FJÄLL, EDA, VÄRMLAND. Nu är träden äntligen nakna, fyrverkeriet är över och gräsmattan täckt av långsamt brinnande lönnlöv.

Detta är en text av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

Enligt gamla tecken ska alla löven vara fällda den 17 oktober, men numera hänger de kvar en tio dagar till. Är detta måhända en effekt av det utlovade växthuset?

En klimatförändring är det förvisso, men om det är den människogjorda, koldioxiddrivna temperaturstegringen är fortfarande en öppen  diskussion. Och just nu  verkar skeptikerna, klimatförnekarna som de kallas, vara på offensiven.

Det kan synas märkligt efter den rekordstora avsmältningen i Arktis, den gräsliga hettan och torkan i USA, och det ymniga regnandet över norra Europa, allt i linje med växthuseffektens prognosmakare.

Men skeptikerna har några trumf på hand:  Dels havsisen runt Antarktis som i år vuxit sig större än man någonsin har mätt,  dels den faktiskt uppmätta  medeltemperaturen på  jorden som visar att det inte blivit varmare de senaste femton åren.

På Youtube kan man studera satellitsekvenser av Antarktisisen de senaste sju åren och det är uppenbart att isen i augusti-september nådde ett rekord.

Och någon lustigkurre har genast räknat ut att jorden snart kommer att vara helt isbelagd om det fortsätter så.


För det är ju så klimatforskarna ständigt gör, de extrapolerar utvecklingen i sina datormodeller och drar sina skrämmande slutsatser.

Och enligt professor Ole Humlums rapporter om  jordens temperatur, som han vänligen skickar mig varje månad och som jag litar på, har temperaturen de senaste femton åren stigit med en halv tiondels grad.

Ett tredje argument från förnekarna är att det var varmare förr: till exempel under tidig medeltid och under romartiden. För att nu inte tala om stenåldern då det var mycket varmare. Och detta kan inte ha berott på ökad koldioxidhalt, utan endast på solens strålning och på jordens omloppsrörelse.

Ett fjärde argument är forskarflockens sparvbeteende: alla flyger åt samma håll och alla svänger samtidigt. På sjuttiotalet var till exempel den meteorologiska expertisen helt enig om att vi  närmade oss en ny istid.


Jag minns en mycket oroväckande artikel, jag tror den var i Science, där några forskare redogjorde för sina undersökningar om hur istiden började. Det gick förbluffande fort: en sommar gick helt enkelt inte tjälen ur marken och sedan växte isen.

Och en dag vid midsommartid i början av åttiotalet fann jag en stor snödriva under granarna ovanför Taksjön. Det kändes rätt kymigt.

Från 1979 till 1985 sjönk medeltemperaturen med ett par tiondels grader och istidsteoretikerna frodades.

Men sedan steg temperaturen, från 1985 till 1997, med tre tiondels grader, och forskarflocken svängde tvärt åt andra hållet. Och sedan dess har växthusteorin varit helt dominerande.


På Youtube, där en hård klimatstrid utkämpas just nu, finns förstås hånfulla kommentarer om denna flockmentalitet. Överhuvudtaget är förnekarnas tonläge just hånfullt och överlägset, på ett sätt som låser debatten.

Och klimatforskarna svarar med en högfärdig hänvisning till flockens storlek: tvåtusen forskare är eniga och kan inte ha fel. Det är som god dag yxskaft.

I stället för att på allvar diskutera, till exempel, det underliga förhållandet att isen smälter i norr och växer till i söder, verkar de bara intresserade av att bevaka sin position.

Förnekarna å sin sida verkar bara vilja undanröja koldioxidteorin för att få fritt utlopp för sina fossila drömmar.