Tommy Hammarström

Fiber åt folket

SÖDRA FJÄLL, EDA, VÄRMLAND. Nu ska vi gräva bredband till oss alla; hundra megabit till varje hus.

Det kommer att bli ett kraftigt lyft för bygden; en hundrafaldig förbättring för min egen del.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Fiber heter det magiska spö som bokstavligen ska lysa upp i stugorna och ge nytt liv åt en avfolkad och halvt insomnad trakt.

Tekniken är fantastisk och nästintill obegriplig: i tunna trådar av glasklar plast skickas ljus som bär informationen in till våra datorer, telefoner och teveapparater med en fart av hundra miljoner bitar i sekunden.

Fibertrådarna löper i långa rör, kanalisation heter det, och det är just denna kanalisation som vi nu själva ska gräva ner - annars lär vi aldrig få fram en enda fibertåt till våra glest belägna stugor, inte till ett överkomligt pris.


Vi hade möte i bysamfällighetens röda stuga i Norra Fjäll, den som mest används av jaktlaget och som vanligen kallas slaktboa.

Det var absolut fullpackat i rummet, hela bygden var där och folk från andra bygder också. Fiberintresset verkar vara starkt.

Representanter från kommunen förklarade situationen: Eda har bestämt att kommunens invånare och företag ska ha ett bredband i världsklass inom några år: det betyder att nittio procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till minst hundra megabit år 2020.

Men detta kan inte genomföras utan kommuninvånarnas bistånd och aktiva stöd.

Särskilt i glesbygden där många mil av kanalisation ska grävas ner i åkrar, vallar, hagar, diken, skogar, sumpmarker, myrar och morän.

Där gäller det att mobilisera alla goda krafter och alla tillgängliga grävmaskiner.

Kommunen skriver på sin hemsida:

"För att boende på landsbygden ska få tillgång till bredband via fiber inom en rimlig framtid, krävs egna initiativ och personligt engagemang. Det är upp till dig, dina grannar, vänner och bekanta att starta och samordna ett projekt som leder till etablerandet av ett fibernät just där ni bor."

Vi får med andra ord gå man och kvinna ur huse och bilda en förening - enligt gammal god folkrörelsetradition.

Vid mötet i slaktboa valde vi en interimsstyrelse och den första uppgiften blev att se ut ett geografiskt lämpligt område. Nu ska vi värva medlemmar, sammankalla ett konstituerande möte och bilda en ekonomisk förening.

Sedan är det bara att börja gräva. Grävmaskinerna finns klara: en på snart sagt varje gårdstun, det är landsbygdens stora övertag.

På andra håll i kommunen, i Skillingmark, Köla och Häljeboda, är föreningarna redan bildade. Och i andra kommuner, i Säffle eller i Sunne, är grävningen i full gång och kanalisationen framdragen till många stugor.

I Sunne kan de skryta med att ha världens snabbaste landsbygd: i den lilla byn Ransbysätter, 58 invånare, har byalag och företag grävt fram ett bredband med en kapacitet på tusen megabit.


Fiberkampanjen har blivit en veritabel folkrörelse och kan kanske bli den injektion som landsbygden behöver, nu när bönderna lägger igen med en skrämmande fart.

Fibern behövs också för att fastigheterna ska behålla sitt marknadsvärde, en husköpare frågar inte bara efter vatten och avlopp utan även efter bredband; en ung människa köper inget som inte har en snabb uppkoppling.

Och koppartråden kan vi inte hänga några löften i, den är helt försvunnen om tio år, med ADSL och allt. Då måste kanalisation och fiberkabel sedan länge vara i jorden.

Till sommaren börjar vi gräva, förhoppningsvis.