Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ta Amelia Adamos mamma-larm på allvar

Foto: Cornelia Nordström
Foto: Expressen

Bra äldreomsorg är en kvinnofråga. Bygg ut äldreboendena!

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

"Jag kände mig lurad", skriver journalisten Amelia Adamo i Expressen. "Ingen hade pratat med mig om att vi i dag i praktiken har anhörigvård."

När Amelia Adamos mamma inte längre klarade sig själv hemma, trodde dottern att välfärden skulle finnas där med en plats på ett äldreboende.

Uppvaknandet blev bryskt. Enligt biståndsbedömaren var modern inte dålig nog för äldreboende. Det fick duga med hemtjänst.

Men hemtjänst dög inte alls, uppräckte familjen Adamo. De såg sig tvingade att rycka in själva på kvällar och helger.

Detta är en verklighet som familjen delar med många andra svenskar, inte minst döttrar och svärdöttrar.

Biståndsbedömare är förstås inte sadister. De är ofta överlastade med arbete så handläggningstiderna kan bli långa. Men en stor bov i dramat är platsbrist inom äldreomsorgen.

På många håll måste man vara mycket illa däran för att "kvala in". Detta speglas i dödligheten. I dag är det betydligt vanligare än för tio år sedan att gamla avlider redan efter några månader på ett äldreboende, enligt en studie.

Många kommuner har nedprioriterat den slutna äldreomsorgen och satsat på hemtjänst för att spara pengar. Trots att folket både växer och åldras har antalet platser på äldreboenden minskat radikalt under 2000-talet.

Kommunerna har många konkurrerande ansvarsområden. Skolan är i kris. LSS, lagen om stöd och service funktionsnedsatta, är en rättighetslag med starkare skrivningar om livskvalitet än vad som gäller för äldreomsorgen. Försörjningsstöd måste betalas ut.

Det går inte att prioritera allt. Och de mycket gamla saknar en stark lobbygrupp. Pensionärsorganisationerna hörs mest av när det gäller "pensionärsskatten", som de vill sänka. Men skattesänkningar ligger inte alls i de mycket vårdbehövande äldres intresse; tvärtom.

Det krävs skattehöjningar för att klara välfärden i framtiden, liksom mer fokus på välfärdens kärna. V-influerade idéer om gratis ditt och datt till alla måste upphöra. Egenavgifterna måste öka: förskolans maxtaxa borde exempelvis höjas. Riksdagspartierna måste sluta röstfiska med "garantier" och öronmärkta pengar.

Äldreomsorgen behöver absolut prioriteras upp. Många fler platser på äldreboenden måste fram. Det kräver nytänkande. Bygg mer men billigare!

Kravet på kök och balkong till alla lägenheter borde överges. Svaga äldre behöver god vård, varma händer och lugnande röster. Eget kök och balkong - som är rent livsfarliga för demenssjuka - kommer långt ner på listan.

Det behövs faktiskt inte ens eget rum, alla gånger. En del äldre mår bättre av att bo med en kompis i dubbelrum.

Trygg äldreomsorg är en anständighetsfråga och en jämställdhetsfråga. Samt en fråga om välfärdsstatens legitimitet. Ty många anhöriga tänker nog som Amelia Adamo: "Jag räknade med att det samhälle jag betalar skatt till (...) skulle ta hand om min mamma när det blev akut."

Läs också:

Sänk kraven på äldreboenden

Ge hemtjänst efter behov inte ålder


Följ Expressen Ledare på Facebook för fler ledartexter och krönikor.