Syriza måste svika sina dyra vallöften

Foto: Lefteris Pitarakis

Det brukar sägas att det som får populister att ändra sig är att plötsligt sitta där runt sammanträdesbordet i regeringsställning. Ansvar förpliktigar. Vad Alexis Tsipras och hans vänsterparti Syriza utlovade i opposition och under valrörelsen frontalkrockar nu i Formel 1-tempo med den ekonomiska verkligheten.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Statsskulden är mardrömslika 170 procent av BNP och Grekland överlever fortfarande på lånade pengar, även om den tidigare högerregeringen lyckats få ihop ett litet budgetöverskott det senaste året. Men vad som inte ryms i den bokföringen är de enorma problem de grekiska bankerna – fortfarande – brottas med.

Syrizas valsuccé kan enkelt förklaras med det grekiska folkets utbredda kriströtthet och en proteströst mot den så kallade trojkan – EU-kommissionen, ECB och IMF – som krävt reformer och minskade budgetunderskott i utbyte mot nödlånen.


Syrizas framgångar är också ett proteströstande mot det gamla korrupta partietablissemanget i det socialdemokratiska Pasok och det liberalkonservativa Ny demokrati.

Tsipras tjusiga vallöften om omförhandlingar av nödlånen och avskrivningar av statsskulden ska nu alltså testas i verkligheten. Det är fullt möjligt att trojkan gör någon liten kosmetisk eftergift, men i grunden kan inte mycket förändras. När grekerna är utmattade av alla besparingar så är inte minst tyskarna trötta på att ständigt hålla Grekland flytande.


Angela Merkel skulle hamna i en akut förtroendekris om hon ens mötte Alexis Tsipras på en tiondel av vägen. Och David Cameron skulle manglas sönder och samman av de brittiska tabloiderna och den EU-fientliga opinionen i sitt eget parti.

Självklart ska det grekiska folkets val respekteras. Det har under valrörelsen kommit kontraproduktiva pekpinnar och varningar från Bryssel för Tsipras som ny premiärminister. Och vill grekerna lämna euron – Grexit – så får man också göra det. Men varken Syriza eller sju av tio greker vill skrota euron i någon slags superdevalvering.


Konsekvenserna för Greklands del i en Grexit är oöverblickbara. Men dagens stålbad skulle sannolikt övergå i ett totalt finansiellt kaos. EU och ECB har under de senaste åren å sin sida ägnat sig åt att bygga skyddsvallar – som Anders Borg skulle säga - mot en Grexit. Att euron klarar en Grexit är numera den etablerade bedömningen. Därmed har Greklands förhandlingsmuskler i praktiken förtvinats.

Ett första test för Alexis Tsipras väntar om några veckor när en utbetalning på drygt 7 miljarder euro på nödlånet ska komma från EU och IMF. Under förutsättning att Grekland står fast vid sina reformlöften.


Förväntningarna är stora inom Syriza och bland miljoner av väljare att valresultatet kommer att innebära fantastiska förändringar. Att man röstat bort besparingspolitiken. Men så kommer inte att ske - om Grekland vill vara kvar i eurosamarbetet.

Därmed är det bäddat för en intensiv svekdebatt. Huruvida Alexis Tsipras sedan klarar att hålla ihop sin regering och sitt parti med gammelkommunister, trotskister och maoister återstår att se. Nyvalet var möjligen inte det enda nyvalet som hålls i Grekland i år.


 

Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.