Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Syrienpaketet är för klent och för sent

Oense. Försvarsminister Peter Hultqvist ville troligen skicka Gripenplan till Syrien. Men han fick ge sig för utrikesminister Margot Wallströms nej.
Foto: Jonas Ekströmer/Tt

Först efter en månad kunde regeringen ge besked om Sveriges bidrag i kampen mot IS. Och det bidde en tumme.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Sverige bildar tillsammans med Finland och 10 Natoländer ett flygplanskonsortium som har tre tunga och dyra transportplan av modellen Boeing C-17 Globemaster III. Frankrike ska från den svenska flygkvoten få 50-100 timmar. Dessutom ska vi bistå med en del försvarsmateriel, först efter prövning mot vapenexportlagen som egentligen förbjuder export till krigförande länder. Men det är bara att använda gummiparagraferna. Vapenexporten till USA pågick ostört under Irakkriget.

Vidare ska vi skicka ett Herkulesplan våren 2017 till Mali. Plus några extra officerare. Totalt uppskattas IS-paketet kosta 40 miljoner kronor.

Utrikesminister Margot Wallström försökte på politikervis blåsa upp ballongen och beskrev IS-paketet som "ett rejält militärt bidrag". Att kalla denna klena insats för "rejäl" är en påminnelse om svenska politikers brist på engagemang för försvaret.

Frankrike hänvisade efter terrorattacken i Paris till artikel 42.7 i EU-fördraget, en solidaritetsklausul om att medlemsstaterna är skyldiga att bidra med "stöd och bistånd med alla till buds stående medel". Det blev nu bara en promille av vår försvarsbudget eftersom regeringen är på väg att spräcka utgiftstaket.

Vi borde faktiskt ha kunnat bidra med vapen och fordon till de kurdiska peshmergastyrkorna i Irak. Vi hade kunnat skicka skydd mot kemiska vapen, sjukvårdsmateriel och personal. Utbildningsinsatsen i Irak hade kunnat utökas. Transportplanet hade kunnat fyllas med betydligt mer än franska flygtimmar.


Borde vi ha skickat Jas Gripenplan för spaningsinsatser?

Nej, säger regeringen, även om försvarsminister Peter Hultqvist säger att han "inte utesluter" något. Det är uppenbart att Hultqvist tillhör Gripengänget; han har pratat om hur viktigt det var med "militär substans" i paketet. UD och utrikesminister Margot Wallström vann denna match mot Hultqvist.

Kanske tänkte Wallström på kandidaturen till FN:s säkerhetsråd när hon motiverade nejet med att det rör sig om en "folkrättslig gråzon."

De fyra allianspartierna enades till sist bakom en Gripenlinje. Anna Kinberg Batra tyckte strax efter Parisdåden att frågan om stridsflygplan var för "tidigt väckt". Liberala ordföranden i försvarsutskottet Allan Widman har tidigare tyckt att plan inte var det som skulle prioriteras.

Under den svenska Libyeninsatsen 2011 var Peter Hultqvist minsann ingen Gripenvän utan krävde ett absolut flygstopp efter tre månader. Till skillnad från då har säkerhetsläget i Östersjön allvarligt förvärrats. Hade vi skickat 8 plan till Syrien skulle vår redan undermåliga incidentberedskap ha försvagats ytterligare. Det är ett gott skäl till att avstå.

Dessutom lär det bli ännu trängre i luftrummet över Syrien. Saudiarabien ska leda en koalition med 34 muslimska stater mot IS. En så bred koalition som möjligt är välkommen. Västvärlden kan inte ensamt besegra IS.