Sveriges sjabblande när Kabul föll är oförlåtligt

Utrikesminister Ann Linde gav först på söndagen instruktioner om att evakuera den svenska ambassaden i Kabul.
Foto: MARKO SÄÄVÄLÄ / TT / TT NYHETSBYRÅN
Justitieminister Morgan Johansson (S) har kommit med helt motstridiga besked i samband med att talibanerna tog över Afghanistan.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Panikslagna afghaner försöker fly in till flygplatsen.
Foto: STRINGER / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Den svenska regeringen har agerat panikslaget och irrationellt i samband med talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Det är ett stort misslyckande.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Redan i mitten av april uppmanade Expressens ledarsida regeringen att börja planera för talibanernas återkomst. ”Frågan är inte om, utan snarare när talibanerna tågar in i Kabul igen” (17/4). 

Vi föreslog att Sverige skulle ta initiativ till en räddningsoperation tillsammans med likasinnade länder för att undsätta Afghanistans ledande kvinnorättsaktivister och andra frihetskämpar. Verktygen som pekades ut för svensk del var kvotflyktingsystemet liksom i undantagsfall även programmet Fristadsförfattare.

Från regeringens sida vill man nu ge sken av att ingen kunde förutse talibanernas snabba offensiv i Afghanistan. Det stämmer i så måtto att västvärldens underrättelsetjänster helt uppenbart missbedömde hur fort Kabul skulle falla. 

Men det fanns inget som hindrade Sverige från att i god tid göra alla förberedelser som situationen skulle kräva: Att identifiera och spåra alla de personer som Sverige avsåg att undsätta. Att redan i våras ge Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att planera för en sådan evakuering. Att röja alla hinder för att använda FN-kvoten som instrument för denna räddningsoperation. 

I stället har regeringen börjat agera först fem i tolv. Först hette det att Sverige inte har några möjligheter att undsätta några tolkar, eftersom det enligt justitieminister Morgan Johansson (S) skulle utgöra ett grundlagsbrott. Sedan gjorde regeringen en totalomvändning och gav myndigheterna i uppdrag att spåra de kvarvarande tolkar som har hjälpt Sverige – just när landet var på väg att falla i talibanernas händer. 

Ännu en gång visar denna regering att den vaknar för sent i samband med dramatiska krisförlopp. Man såg det inte komma.

Regeringen har gjort den ena missbedömningen efter den andra. In i det sista hette det att den svenska ambassaden skulle hållas öppen. Säkerhetsläget ansågs inte vara tillräckligt allvarligt. Sedan kom beskedet i fredagskväll att personalstyrkan ska begränsas, och under söndagen kom slutligen panikbeslutet om total evakuering av all utsänd personal. De lokalanställda lämnades dock kvar.

Regeringens kaosartade krishantering är under all kritik. Man har borrat huvudet i sanden och förnekat situationens allvar. Och det är uppenbart att man inte har haft någon utarbetad plan för det scenario som nu utspelar sig, och som alla som kan det minsta om Afghanistan hade kunnat förutse.

Var har statsminister Stefan Löfven befunnit sig? På söndagen skrev han ett bekymrat Facebook-inlägg om utvecklingen i Afghanistan, men i övrigt har han inte setts av under detta dramatiska skede. 

Är det Morgan Johansson som ensam har fått slå fast den svenska linjen – från ”grundlagsbrott” och ”10 000 afghaner” till en förment intensiv jakt på att rädda liv? 

Ännu en gång visar denna regering att den vaknar för sent i samband med dramatiska krisförlopp. Man såg det inte komma. 

Så här taffligt kan inte regeringsmakten skötas – i synnerhet inte när liv står på spel. När den akuta evakueringsfasen är över bör regeringens agerande granskas.