Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sverige måste utvisa fler mördare och våldtäktsmän

Polis och räddningstjänst utanför synaogogan i Göteborg efter brandattentatet i december i fjol. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT / TT NYHETSBYRÅN
Synagogan i Göteborg kärleksbombades med pappershjärtan och blommor efter attaceken. Foto: NORA LOREK/ TT / TT NYHETSBYRÅN

Det vore en välgärning för integrationen och stödet för migrationspolitiken om fler utländska brottslingar tvingas lämna Sverige. Måtte Högsta Domstolen döma mannen bakom brandattentatet mot synagogan till utvisning.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Det blev ramaskri när hovrätten beslöt att inte utvisa den 22-årige palestinier som fällts för brandattacken mot synagogan i Göteborg i december ifjol.

Domstolen ansåg att Israels eventuella intresse av brott riktade mot judar gjorde att mannens mänskliga rättigheter inte var tryggade i Palestina.

Nu har riksåklagaren beslutat sig för att överklaga domen. Det är mycket välkommet. Även andra domstolar har på svaga grunder gått emot Migrationsverkets bedömningar av säkerhetsläget i olika länder.

Utvisningar av utländska medborgare

I dag tvingas alltför få utländska brottslingar att lämna landet. Av de utländska mördare som är folkbokförda i Sverige döms till exempel bara fyra av tio till utvisning, av  grova kvinnofridskränkare bara sju av 100! Det vore mycket bra om Högsta Domstolen kan skärpa praxis.

Men det låga antalet utvisningar kan inte bara skyllas på domstolarna. Att så många grova brottslingar får stanna är även en direkt följd av politiska beslut. Både röda och blå regeringar har gjort det svårare att till exempel utvisa brottslingar med barn, personer med flyktingstatus och EU-medborgare.

Nu har den politiska vinden dock vänt. SD har länge velat underlätta utvisningar, men numera får partiet medhåll även av Socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Att S så sent som i juni inte nämnde utvisningar i sitt stora kriminalpolitiska program vittnar dock om att intresset är en aning nymornat.

Både alliansen och S vill att det ska räcka att brottet har ett straffvärde om sex månaders fängelse för att frågan om utvisning ska prövas. M och S vill även att domstolarna ska ta mindre hänsyn till familj och vistelsetid i Sverige.

Det är högst rimliga förslag. Men den tid som brottslingar portas från Sverige bör också förlängas. Att riksåklagaren nu yrkar på att 22-åringen ska förbjudas att återvända till Sverige fram till 2028 är i enlighet med praxis. Men i vems intresse ligger det egentligen att en antisemit som försöker bränna ned synagogor någonsin ska få återvända? 

Förläng utvisningstiden

Politikerna bör även se över regeln om att domstolar redan vid dom ska ta hänsyn till möjligheten att verkställa utvisningen. Sverige ska förstås inte utvisa människor som riskerar dödsstraff och tortyr. Men grova brottslingar kan komma att sitta i fängelse i decennier. Under tiden kan förhållandena i hemlandet hinna ändras. Huvudregeln bör därför vara att frågan om huruvida utvisning är möjlig att genomföra prövas först när straffet är avtjänat.

Att förespråka hårdare tag mot utländska brottslingar utmålas ibland som ett sätt att försöka ställa invandrare mot svenskar. Men det är en falsk motsättning. Kritikerna glömmer att brottsoffren i oproportionellt hög utsträckning själva har invandrarbakgrund.

Det vore en välgärning både för integrationen och acceptansen av migrationspolitiken om huvudregeln är att utlänningar som våldtar och mördar tvingas lämna Sverige.

 

Läs också:

Det är helt orimligt att vi inte utvisar fler mördare