Sverige bör inte styras med en servettskiss

Men det är inga småsaker som M och KD ändrar på i sin 28 sidor långa reservation. Arbetsförmedlingen vill man lägga ned helt - även om det är oklart hur stora steg som hinner tas under 2019 - och över två miljarder kronor skärs ned på miljö- och klimatpolitiken.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
Tanken med skuggbudgetar är att oppositionspartierna ska kunna visa sitt alternativ till regeringens ekonomiska politik - inte att de ska styras med.
Foto: MICHAELA HASANOVIC

Oavsett vad man tycker om innehållet i M-KD-budgeten är det en olycka att Sverige nu styrs med en tunn servettskiss.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Ulf Kristersson ilsknade till när Stefan Löfven häromdagen liknade M:s och KD:s budgetförslag med en servettskiss. Men statsministern har rätt i sak. 

Tanken med skuggbudgetar är att oppositionspartierna ska kunna visa sitt alternativ till regeringens ekonomiska politik. Då är kortfattade resonemang och enkla kalkyler inget problem. Om de däremot ska användas till att styra riket är bristen på detaljer ett stort bekymmer.

M-KD-budgeten vinner

I botten finns visserligen regeringskansliets beräkningar. M:s och KD:s budget är i praktiken justeringar av övergångsregeringens proposition. Men det är inga småsaker som partierna ändrar på i sin 28 sidor långa reservation. Arbetsförmedlingen vill man lägga ned helt - även om det är oklart hur stora steg som hinner tas under 2019 - och över två miljarder kronor skärs ned på miljö- och klimatpolitiken. 

Så stora förändringar borde ha föregåtts av noggranna konsekvensanalyser, speciellt som de är tänkta att träda i kraft om mindre än en månad. Räkna med kaos och tvära kast på myndigheterna.

Detta är inte första gången som den traditionella budgetprocessen utmanas. De rödgröna partierna har tidigare gått samman med SD om såväl besparingar på regeringskansliet som stopp för sänkt inkomstskatt. Och 2015 tvingades Stefan Löfven regera på alliansens gemensamma budgetalternativ efter att SD röstat med de borgerliga partierna.

Men då hade alliansen suttit i regering i åtta år och deras budgetalternativ byggde på tidigare propositioner. Nu ska myndigheterna på flera viktiga områden styras enligt det magra underlag som Moderaternas och Kristdemokraternas egen personal räknat  fram.

Ett än värre problem är att det inte har gått att bilda sig en uppfattning om hela budgeten inför onsdagens omröstning. M och KD har nämligen inte offentliggjort detaljerna för varje utgiftsområde. 

Budgetprocessen utarmas

Vad nedskärningen på miljö- och naturvården innebär för den praktiska politiken kan man exempelvis bara gissa sig till. De slutliga besluten fattas visserligen i riksdagens utskott, men det är oklart om de två borgerliga partierna förordar att anslaget till åtgärder för värdefull natur ska minska med 600 miljoner kronor, M:s bud, eller om nöjer man sig med KD:s besparing om 200 miljoner kronor.

Ytterligare ett problem är att ansvarsutkrävandet försvåras. En lång rad reformer som M och KD vill genomföra kräver lagändringar som måste initieras av regeringen.  

Men vem ska hållas ansvarig om en mittenregering senare tillträder? Oppositionen, som drev igenom förändringarna, eller den regering, som fick ta hand om detaljerna? Det är som upplagt för ett ovärdigt blame game i nästa valrörelse. 

Oavsett vad man tycker om sakinnehållet i M:s och KD:s budget är det en olycka att Sverige nu ska styras med en servettskiss.


Läs också:

M och KD är obegripligt tondöva i klimatfrågan 

Nej tack till en moderatbudget