Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sverige är redan
Pikettys paradis

STJÄRNAN TILL SVERIGE. Den franska stjärnekonomen Thomas Piketty ska tala på Socialdemokraternas seminarium under Almedalsveckan.

Socialdemokraterna har hyrt in en stjärnekonom till sitt seminarium under Almedalsveckan. Räkna med fullsatt när fransmannen Thomas Piketty redogör för hur förmögenhetsskillnaderna har ökat över tiden.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Att just han bjöds in fick en del borgerliga debattörer att ironisera över talarvalet: Vet inte Löfven om att Pikettys recept är att införa den förmögenhetsskatt som alliansen avskaffat och den arvsskatt som Göran Persson skrotat? Den senare dessutom med stöd av Lars Ohly.

Jo, Löfven är säkert medveten om detta. Och det faktum att S - i nuläget - inte vill återinföra dessa skatter är ju ett märkligt argument mot Pikettys närvaro. Det vore ju både trist och antiintellektuellt att enbart omge sig av ja-sägare.

Pikettys bok "Capital in the 21st Century" har blivit en internationell hit, inte minst i USA. I spåren av en global finanskris, eurokris och lågkonjunktur med hög arbetslöshet finns det uppenbarligen en efterfrågan på en ekonom som försöker förklara sambanden och uppmärksamma de ekonomiska klyftorna.

Piketty har en teori om att ojämlikheten per automatik kommer att öka i framtiden eftersom avkastningen på kapital är högre än tillväxttakten i ett land. Det återstår definitivt att se. För sedan 1970-talet har det inte skett någon större förändring av förmögenhetsfördelningen i Sverige, enligt de svenska nationalekonomerna Jesper Roine och Daniel Waldenström vars forskning Piketty har använt sig av.

Och oavsett vad oppositionen säger så förblir Sverige ett av länderna med världens mest jämnt fördelade inkomster. Ekonomerna i Finanspolitiska rådet konstaterar att Ginikoefficienten - som mäter inkomstspridning - bara har ökat marginellt under alliansstyret 2006 till 2012.

Många vill göra vänsterpolitik i Sverige av fransmannens forskning trots att vi redan lever i ett Piketty-paradis.

De katastrofala svenska PISA-resultaten tycks inte ha nått Piketty då han i en DI-intervju hyllar Sverige för att fortfarande vara ett relativt jämlikt land som har lyckats bevara "inkluderande sociala institutioner som utbildningssystemet".

Det är lätt att instämma i hans problembeskrivning om hur multinationella bolag kan skatteplanera bort stora delar av sina vinster. Men svenska politiker deltar också i denna globala tävlan om skatteförmåner - som den kraftiga sänkningen av bolagsskatten. Numera också accepterad av S.

Efter att förmögenhetsskatten slopats och Sverige skaffat informationsavtal med många före detta skatteparadis har många miljarder kronor flutit tillbaka till Sverige. Det pekar å andra sidan på att de verkliga förmögenhetsskillnaderna har varit större i vårt land än vad forskningen visat.

Hursomhelst: Att återinföra förmögenhetsskatten som Jonas Sjöstedt (V) vill innebär ju bara att kapitalströmmarna vänder. Piketty drömmer om en global förmögenhetsskatt, men inser de enorma politiska svårigheterna och kallar sitt förslag för en "konstruktiv utopi".

OECD har gjort mycket och USA kommer fortsätta att pressa världens skatteparadis. För svensk del är det snarare fastighetsskatten som borde tillåtas att göra comeback.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!