Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Svenssons ska inte få RUT-avdrag för väktare

Säkerhetsföretagen vill att privatpersoner ska få göra skatteavdrag för att köpa trygghetstjänster.

Otryggheten är redan en klassfråga. Att låta privatpersoner använda ROT- och RUT-avdrag för att köpa säkerhetstjänster skulle spä på den ojämlikheten ytterligare.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Svenskarna känner sig alltmer otrygga. Fler oroar sig för att utsättas för överfall eller misshandel. Fler är också otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde under kvällstid. Särskilt stor är otryggheten bland kvinnor, enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016.

Man kan vrida och vända på brottsstatistiken och landa i olika slutsatser kring huruvida den oron är befogad eller inte. I landet som helhet ligger exempelvis anmälningarna om bostadsinbrott relativt stilla. Men i Stockholm har de ökat med över 30 procent under första halvåret 2017. För den som bor i Bromma, exempelvis, är risken att utsättas för ett inbrott högst påtaglig.

Mest otrygga i huvudstaden är invånarna i Rinkeby/Kista och Spånga/Tensta där 31 respektive 39 procent oroar sig för att utsättas för brott av något slag. Det speglar också en verklig utsatthet. För trygghet har blivit en klassfråga bland andra; välmående områden är som regel trygga medan socio-ekonomiskt svaga områden ofta plågas av öppen drogförsäljning och gängkriminalitet.

En subvention till redan välmående hushåll

Säkerhetsföretagen lobbar nu för att hushållen borde få göra ett "trygghetsavdrag". Den som installerar lås och larm i sin bostad borde få göra ett ROT/RUT-avdrag för sin investering, argumenterar näringslivet: "Annars riskerar trygghet att bli en klassfråga där bara välbeställda har råd med säkerhet." Även bostadsrättsföreningar borde få rätt att göra motsvarande avdrag, tillägger Säkerhetsföretagen.

Svenska Dagbladets ledarsida vill gå ännu längre: "Varför inte införa ett skatteavdrag för alla sorters säkerhetstjänster? Ett RUT-avdrag för att hyra in väktare och ordningsvakter."

Argumentationen håller inte. För det första riktar sig ROT- och RUT-avdragen till privatpersoner och inte till föreningar eller företag. Att rucka på den principen skulle skapa ett märkligt godtycke. 

Man behöver inte fundera länge för att inse vilka hushåll som skulle nyttja det nya avdraget. Det är knappast de boende i utsatta områden som kommer att stå i telefonkö till säkerhetsföretagen. Snarare skulle det bli ytterligare en subvention till villaägarna och bostadsrättsinnehavarna.

Det vore bättre om de som verkar för förslaget var ärliga med den saken.

Mindre risk för svartarbete

Enligt säkerhetslobbyn är det är orimligt att hushållen får göra skatteavdrag för att renovera köket, men inte för att investera i trygghet. Men det är snarare ett argument för att ta bort det kostsamma ROT-avdraget i rådande högkonjunktur. Tvekan där beror på att finns en uppenbar risk för att svartarbetet återigen ska breda ut sig. Någon motsvarande risk för illegala miliser eller svartarbete i installationen av larm finns knappast.

Säkerhetsbranschen behöver inte oroa sig. Det kommer dessvärre att finnas tillräckligt med efterfrågan på deras tjänster framöver utan statliga rabattkuponger.


Läs också: Polisen klarar inte ens morden i huvudstaden