Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Svenska für alle

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Vet du vad en svalärare är? Om du svävar i okunskap är det naturligt, ordet finns inte mellan svalvinge och svalört i Akademiens ordlista. Men det handlar inte om en person som dyrkar småfåglar - det är pedagoglingo för lärare i svenska som andraspråk, SVA, kärnämnet som till svalärarnas förtret i folkmun kallas svenska 2.
Lärarna menar att uttrycket svenska 2 signalerar att det handlar om ett sämre alternativ medan avsikten är att eleverna med utländsk bakgrund ska lära sig lika mycket, fast med andra undervisningsmetoder. Om elevernas resultat var de samma skulle svalärarnas kritik ha fog för sig. Men det går mycket sämre för svenska 2-eleverna.

Det finns en del sociologiska förklaringar. Utlandsfödda akademiker ser ofta till att deras barn får läsa det vanliga svenskämnet jämte klasskamrater som kan räkna anor till Britta Jönsdotter i Svedala. Alltså är barnen till föräldrar med skral utbildningsbakgrund överrepresenterade. En del elever har kommit till Sverige som tonåringar, med halvdan skolgång i hemlandet.
Men nu är skolans uppgift att ge alla elever möjlighet att välja sin framtid, inte att spä på det sociala arvet. Då fordras att lärarna har höga förväntningar på eleverna och kan ge dem stöd för att nå de höga målen. Och det är allra viktigast för de barn vars föräldrar har sämst förutsättningar att agera extralärare.
När skolinspektionen granskade hur förskola och skola arbetar med språkutveckling för barn med utländsk bakgrund fann den att mycket fallerar. I förskolan satsar personalen mer på trygghet än på ramsor, sagor och bokstäver. När ungarna sen får läsa svenska 2 fortsätter omsorgslinjen; kraven är låga, undervisningen saknar ofta sammanhang med övriga skolämnen, ibland ses ämnet som stödundervisning som även svaga gammelsvenskar får läsa.

Forskaren Lena Fridlund, själv andraspråkslärare, visar i en avhandling på samma sak. Hon menar att det är underligt att somliga klasskamrater ska ha segregerad svensk­undervisning - för integrationens skull.
Var femte grundskoleelev har utländsk bakgrund, är född utomlands eller av två invandrade föräldrar. Flertalet är födda i Sverige. De sägs ha annat modersmål än svenska, men intervjustudier har visat att många av eleverna anser att svenska är deras första och bästa språk. Kurdiskan, spanskan och persiskan räcker bara till vardagsprat. Då blir det besynnerligt att de ska ha en svenskundervisning som bygger på att de har ett modersmål de behärskar bättre.
Omkring 60 procent av svenskfödda med invandrarföräldrar hamnar i svenska 2. Ibland för att rektor har som policy att alla med den bakgrunden ska läsa det ämnet. Ibland för att ge svalärarna timmar. Ibland bara för att.
Folkpartiministrarna Jan Björklund och Erik Ullenhag har utlovat en översyn av SVA. Bättre sent än aldrig. Det enda rimliga är att ha ett svenskämne, för alla.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!