Susanna Birgersson

Vikten av att vara vuxen, värdig och välklädd

Som du är klädd blir du hädd. Långa handskar är väl att ta i men arbetet med att utveckla dygder börjar i detaljerna, vare sig det handlar om måttlighet, självbehärskning eller vänlighet.
Foto: GUGGE ZELANDER
I filmen Gladiator spelade Richard Harris den romerska kejsaren Marcus Aurelius (121-180). Den verklige Marcus Aurelius tankebok om stoiska dygder, "Självbetraktelser", trycks fortfarande i nya upplagor runt om i världen.

Man tänker tillbaka. Hur var det, var man en ”duktig flicka”? Nej, tyvärr var man inte det.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

 Man var alldeles för lat, snackig och flamsig, alldeles för uppslukad av litterära låtsasvärldar för att redan i början av terminen bekymra sig om betygen man inte skulle få förrän i slutet av terminen.

Däremot kan jag stolt berätta att jag tidigt identifierade en mycket viktigare dygd än duktigheten, och det var värdigheten. 

Jag och min lillasyster hittade på en lek som vi kallade ”stora flickor”. Det var ett slags icke-lek och gick helt enkelt ut på att låtsas vara vuxen – alltså värdig. Leken kunde lekas var som helst, i vilken situation som helst – så länge man inte hade pyjamas på sig, det är omöjligt att vara värdig i pyjamas. 

I kollektivtrafiken har man väskan i knät och telefonen på ljudlös.

Enligt reglerna fick man inte skrika, inte hoppa och skutta, inte tramsa. Enerverande storasyskon, irriterande småsyskon och orimliga föräldrar skulle bemötas med överseende vänlighet. Sinsemellan skulle vi tala lågmält med varandra om vuxna saker. 

Det svåraste var att komma ihåg att man lekte, att det var reglerna och inte reflexerna som gällde. Oftast strandade leken i något utbrott eller skrattanfall efter bara några minuter. 

Egentligen, tänker jag, är det precis samma lek jag fortfarande leker. Och den är precis lika svår nu som då.

Dygder börjar i det lilla

Allt börjar i det lilla. Att bädda sängen, att bemöta telefonförsäljare som om de vore riktiga människor, att klä sig prydligt fast man inte kommer träffa någon utanför familjen. Värdigheten följer med ut i bilen (även om bilkörning för min del fortfarande främst handlar om att överleva), och man varken svär eller tutar åt andra bilförare. 

I kollektivtrafiken har man väskan i knät och telefonen på ljudlös. Endast mycket vänligt – om man måste – ber man de tjattrande, gapskrattande tonåringarna att dämpa sig en aning. 

På jobbet låter man bli att skvallra och snacka skit.

Att leka ”stora flickor” är att inte släppa ut ofiltrerad ilska, irritation och indignation i atmosfären. Det är att inte inleda relationer som bygger på förställning, det är att avstå från det sista knivhugget när relationen tar slut. 

Man sliter hellre sladden ut datorn – om man måste – än är en föraktfull översittare på sociala medier. 

Värdighet består av en armé av dygder

Respektfullt bemöter man meningsmotståndare utifrån den mest välvilliga tolkningen av deras argument. (Låt mig just här upprepa att leken alltså inte har blivit ett dugg lättare bara för att man rent åldersmässigt blivit vuxen och medelålders.)

Värdigheten är egentligen en hel liten armé av dygder: självaktning och måttfullhet, hänsynsfullhet och vänlighet, integritet och ärlighet. Den kan inkallas för att upplösa den delvis falska konflikten mellan självförverkligande och självuppoffring: 

Värdigheten kräver visserligen självbehärskning men aldrig självutplåning. Den kan hjälpa dig att förverkliga dig själv – men ett bättre själv. Och samtidigt som värdigheten sitter i det egna beteendet placeras jaget in i ett större medmänskligt sammanhang. 

Ni kan vara hur duktiga ni vill. Själv fortsätter jag att kämpa på med värdigheten.


Läs också:

EU-visionen krossas av helvetet i Syrien 


Följ Expressen Ledare på Facebook för fler ledartexter och kolumner.