Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Susanna Birgersson

Så smiter eliten från de svåraste frågorna

Lena Andersson är författare till nyutkomna boken ”Om falsk och äkta liberalism”. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den intellektuella eliten smiter från att diskutera de allra svåraste och känsligaste frågorna. Man förstår att Lena Andersson är arg i sin nya bok. 

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

Lena Andersson verkar arg i sin nya bok, ”Om falsk och äkta liberalism”, utgiven av Liberal Debatt. Och det är som att hon i vredesmod över samtiden och den känslostyrda politiska debatten kastar fram sin allra torraste filosofiprosa, kryddar med hypotetiska tankeexperiment, men vägrar konkretisera med dagsaktuella exempel.

Lätt förbryllad läser jag hur hon i jakten på den äkta liberalismen avfärdar en stor del av den spretiga och bråkiga tradition med skilda ursprung som i alla fall hittills gått under namnet ”liberalism”. Det är en renhetsiver som för tankarna till religiös dogmatik, och jag har svårt att riktigt begripa syftet. 

Däremot är det inte svårt alls att förstå hennes övergripande ärende! Det handlar om att återupprätta tankens och förnuftets ställning. Det behövs.

Lena Andersson om falsk och äkta liberalism

Andersson attackerar hela det knippe av paradigm som säger att bara det som kan bevisas rent vetenskapligt är sant, därutöver kan vi bara med säkerhet veta vad vi själva känner och tycker. Allt annat är fullkomligt ovisst. Det som inte kan analyseras strikt naturvetenskapligt kan vi inte få någon kunskap om; vi kan bara observera och plocka isär språket som används för att beskriva den delen av verkligheten, heter det. Det görs genom att placera in olika utsagor om verkligheten i så kallade narrativ. 

Efter att man etiketterat sin meningsmotståndares åsikter på detta sätt behöver man inte vidare bekymra sig om att undersöka rimligheten i påståendena. ”Diskursiva smitvägar” kallar Lena Andersson denna debatteknik, som hon menar förlamar och polariserar det offentliga samtalet.

Det är ett mycket behändigt och träffande begrepp. Och plötsligt tycker jag mig se det överallt, särskilt i frågor som har att göra med frågeklustret invandring-islam-nationalism, senast på Dagens Nyheters ledarsida – där Lena Andersson för övrigt har fast krönikeplats.

Per Svensson är DN:s politiska redaktör. Foto: OLLE SPORRONG

I en artikel vars syfte är att lyfta fram Österrike som ett varnande exempel för borgerliga partier som vill ta makten genom stöd från högerpopulistiska rörelser, skriver Per Svensson bland annat: 

”FPÖ är besjälat av föreställningen att invandring, särskilt muslimsk invandring, utgör ett existentiellt hot mot Österrike.” 

Han nämner några fler komprometterande omständigheter, men förklarar egentligen inte vari problemet består. Tanken, tror jag, är att läsaren ska känna igen det nationalpopulistiska narrativ varur den typen av formulering kommer, instinktivt känna fasa och i fasan finna bekräftelse på att allt samröre med sådana rörelser är förkastligt.

Så avstår delar av den intellektuella eliten från att diskutera de allra svåraste och känsligaste frågorna.

Diskursanalysen är inte ointressant, men som debatteknik har den blivit otillräcklig. DN:s läsare torde nu i stället undra om det verkligen är så självklart att invandring inte i någon mån kan uppfattas – om inte som ett hot, så i alla fall, vad ska vi säga, som en existentiell utmaning. Eller varför det självklart är förfärligt att hysa oro över hur en stor muslimsk invandring påverkar till exempel yttrandefriheten eller de judiska minoriteterna. Detta är i alla fall en typ av frågor som allt fler medborgare ställer sig, men som diskursanalysen egentligen aldrig besvarar. 

Så avstår delar av den intellektuella eliten från att diskutera de allra svåraste och känsligaste frågorna. Man förstår att Lena Andersson är arg. 

 

Därför är Sverige en nej-sägare i EU. Journalisten Ylva Nilsson reder ut.