Susanna Birgersson

Kyrkorna ger konvertiter falska förhoppningar

En uppsättning kriterier för hur en nyförvärvad tro bör uttryckas kommer med säkerhet att missbrukas av människor som saknar asylskäl men väldigt gärna vill ha uppehållstillstånd, skriver Susanna Birgersson.
Foto: PETROS KARADJIAS / AP

Kyrkorna signalerar att om man bara blir kristen kan man få uppehållstillstånd i Sverige. I all sin välmening blir det cyniskt.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Migrationsverkets asylutredningar av kristna konvertiter är underliga och godtyckliga. På senare tid har uppgifter sipprat ut om myndighetens smått bisarra uppfattning om vad en genuin kristen tro är. Förra veckan släpptes en rapport som med viss systematik går igenom och analyserar Migrationsverkets bedömningar och motiveringar.

Rapporten har kommit till i samarbete mellan pingströrelsen och ett par andra frikyrkor. I undersökningen ingår ungefär 500 afghaner som angivit konvertering som asylskäl. Av de som har fått beslut har 68 procent fått avslag, och ännu högre är siffran i den grupp som blivit döpta efter att de fått ett första avslag.

Man tar sig för pannan när man läser utdrag ur Migrationsverkets motiveringar. En asylsökande var inte tillräckligt insatt i skillnaden mellan olika kristna samfund. En annan kunde inte ange exakt var ett visst citat stod att finna i Bibeln. Konvertiter som uppgav att de kände en större frihet och kärlek inom kristendomen än inom islam ifrågasattes: frihet och kärlek finns i alla religioner så den känslan handlade nog framför allt om att västerländska samhällen är bättre på att värna mänskliga rättigheter, tyckte myndigheten. Överlag verkar det som att förmågan att resonera intellektuellt kring olika aspekter av kristet liv trumfar uttryck för en innerlig relation med Jesus.

Dessutom pekar rapporten på att somliga Migrationsdomstolar ger mycket högre andel avslag än andra.

Kyrkorna blundar för målkonflikten

Rapportförfattarna efterlyser en grundlig utredning av godtyckligheten, att de skriftliga intyg om aktivt deltagande som församlingarna bidrar med ska uppvärderas, att erfarenheter av de mest centrala delarna av den kristna tron och av effekterna på det egna livet ska tillmätas större vikt. Mindre detaljkunskap och mer rättssäkerhet.

Det är inte svårt att känna förståelse för sådana krav. Men vad den mångordiga rapporten nogsamt undviker att nämna, vad de debattörer som lyft den här frågan förbigår med tystnad, är den olösliga målkonflikten. Rättssäkerhet innebär tydliga regler och förutsägbara bedömningar. Och en uppsättning kriterier för hur en nyförvärvad tro bör uttryckas, beskrivas och intygas kommer med säkerhet att missbrukas av människor som saknar asylskäl men väldigt gärna vill ha uppehållstillstånd. 

Man måste vara mycket naiv för att inte inse det – eller inte tycka att det är något problem om invandringen ökar kraftigt igen. Om skriftlig dokumentation ska ges större betydelse, som rapportförfattarna vill, får pastorerna dessutom en helt orimlig myndighetsroll.

I all välmening blir det cyniskt

Som kristen gläder det mig om människor som tidigare var muslimer eller ateister kommer i kontakt med kristen tro i Sverige. Och sannolikt finns det få lika integrationsfrämjande sammanhang som kristna församlingar. Men tilltag av det här slaget signalerar att kyrkorna kommer att hjälpa människor som konverterar att stanna i Sverige, att om man bara blir kristen kan man få uppehållstillstånd. I all sin välmening blir det cyniskt.

Jag hörde en gång en intervju med en dansk präst som arbetade med asylsökande. Han berättade att han alltid var noga med att få klarhet i om den asylsökande förstod vad det kunde kosta av förföljelser att låta sig bli döpt. Det är ett väldigt annorlunda förhållningssätt.Brexit har redan förändrat EU, menar statsvetaren Göran von Sydow i Ledarsnack nedan.