Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Susanna Birgersson

Danmark har den plan för barnen som vi saknar

Patricio Galvez och hans sju barnbarn i Syrien. Barnen till avlidne IS-terroristen Michael Skråmo landade i Sverige på onsdagen. Foto: PRIVAT

I Danmark har flera av de större städerna detaljerade handlingsplaner för återvändande barn till IS-terrorister. I Sverige lyser sådana planer med sin frånvaro.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

Sju föräldralösa barn har nyligen landat i Sverige med sin morfar. De är undernärda och vi vet inte vad de har varit med om. Jag har inget annat än medkänsla för dessa små. Men kommentarerna från ministrar och myndigheter är symptomatiska, helt otroligt symptomatiska.

”Socialtjänsten har en särskild skyldighet att ge skydd till barn i utsatta situationer. Det är viktigt att påpeka att det sker en prövning vid varje enskilt tillfälle.” Det låter socialminister Lena Hallengren, S, hälsa via sms.

Ing-Marie Larsson, talesperson för socialtjänsten i Göteborg, säger att man gör två saker: 

”Det ena är att man arbetar för att få fram en ställföreträdare, det andra är att man utreder individens behov av stöd.”

Sverige saknar strategi för barn till IS-terrorister

Statsråden Mikael Damberg och Morgan Johansson har tidigare skrivit så här i DN:

”I de fall där barnen redan återvänt till Sverige ska social­tjänsten kopplas in och barnens situation utredas så att lämpliga insatser kan beslutas.”

Hör ni den dånande tystnaden från en strategi som inte existerar?

60 till 80 barn med svensk anknytning, barn till IS-terrorister, beräknas finnas i läger i Syrien. Regeringen är villrådig men har ändå uttryckt en förhoppning om att de ska kunna komma till Sverige. När det har skett – om det sker – vad händer då? Det är förstås jättebra med individuella prövningar, men vilka är riktlinjerna därefter? Står det i socialtjänstlagen hur man förebygger att små barn radikaliseras? Står det i lagen om vård av unga (LVU) hur man bör hantera de större barn som kan ha fått militär utbildning? Står det något om vilken typ av skola de bör gå i? Eller om hur man får ett traumatiserat barn att överge den IS-ideologi som kanske är det enda som upplevs skapa mening i kaoset? 

Nej, det gör ju inte det.

I Danmark har flera av de större städerna detaljerade handlingsplaner, även om inga barn ännu återvänt. Att situationen kunde uppstå förutsågs för flera år sedan och exempelvis Köpenhamn har en färdig strategi sedan förra vintern. 

En av de ansvariga inom kommunen, Karen-Lise Karman Johansen, berättar för danska Weekendavisen om innehållet: 

Det handlar om att se till att barnen inte återförs till en radikal, islamistisk miljö, om hur man omedelbart vid ankomsten villkorar eventuella anhörigas rätt till vårdnad, om hur en trygg vardag med fasta ramar och rutiner är en förutsättning för att redan radikaliserade barn så småningom ska vilja ta avstånd från IS-ideologin, om att lite större barn behöver mentorer, inte minst för att minska risken att de värvar andra barn till IS, om att man bör kommunicera till lärare, klasskamrater och andra föräldrar att barnet står under ständig uppsikt. Bland mycket annat.

Sverige väntar och ser

Inga konstigheter, bara en handfast vägledning till de tjänstemän som har att utföra välfärdsstatens åtaganden gentemot barn som växt upp i en mördarsekt. Och samtidigt en signal till medborgarna om att det finns en insikt om allvaret, att det finns en beredskap.

Den signalen hör jag inte i Sverige.

Vänta, vänta, vänta och så vänta lite till. Det är det offentliga Sveriges strategi lite för ofta. Det, och att förlita sig på att den rådande lagstiftningen alldeles säkert är alldeles tillräcklig. I samtliga frågor som har med islamistisk radikalisering och terrorism att göra, uppvisas samma mönster gång på gång.

Kan vi inte bara göra tvärtom den här gången? Visa oss handlingsplanen.

Så bygger salafister ett parallellt samhälle i Sverige - med skattemedel.