Strandhälls snömos är ett hot mot folkhälsan

Socialminister Annika Strandhälls (S) debattartikel om sjukskrivningar rymmer en lavin av snömos.
Ludvig XIV av Frankrike.
Foto: / OKÄND
Foto: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLI / REGERINGSKANSLIET
Foto: DURSUN AYDEMIR/AA/TT / ANADOLU AJANSI TT NYHETSBYRÅN

Regeringen försöker få ner sjukskrivningarna. Erkänn det och sluta bluddra.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Jag. Jag. Jag. När socialminister Annika Strandhäll (S) skriver debattartiklar är det svårt att tro att regeringen ska fatta kollektiva beslut, enligt grundlagen. 

Strandhäll tycks mer gravitera mot den filosofi som tillskrivs solkungen Ludvig XIV: "L'État, c'est moi" - "Staten, det är jag". 

På DN Debatt lyckas hon peta in sig själv nio gånger i en text om sjukförsäkringen.

"Jag har fått många brev, mail och samtal från människor som berättar om hur de upplever att tryggheten har brustit och stödet inte varit tillräckligt. De berättelserna känner jag mig inte nöjd med", fastslår hon.

Men nu ska det bli andra bullar - och drivor med klyschor. "Det ska vara lättare att bli frisk" genom en "bättre anpassad sjukförsäkring". Alla sjukskrivna ska känna sig trygga, stödda och sedda. Ingen ska falla mellan stolarna. Strandhäll lovar "nolltolerans" mot stolavfalleri. 

Och det är inte okej att människor blir sjuka av sitt jobb: "Det tänker jag inte acceptera." Det ska lösas genom mer samverkan

Föränderligt men förutsebart - samtidigt

Försäkringskassan ska "växla upp" och blir "mer närvarande" så att både sjukskrivna och sjukskrivande läkare blir nöjdare. 

Därtill ska regelverket vara föränderligt och gå i takt med samhällsförändringarna. Men samtidigt ska allt vara förutsebart: inga besked från Försäkringskassan ska "komma som en överraskning", lovar solministern.

Men, undrar ni, blir det ingen nationell samordnare? Jodå, en samordnare av gudomligt snitt: Hen ska ha "individens och samhällets bästa för ögonen". 

Texten rymmer en lavin av snömos. 

En sjukförsäkring är ett system. Det ska vara rättssäkert och jämlikt och kan därmed inte individanpassas hursomhelst. 

Samhällets bästa är dessutom inte identiskt med vad varje svensk ser som sitt eget bästa. En person kan vilja bli sjukskriven för att hon är osams med kolleger eller jagas av medierna. 

Men samhället blir lidande av skenande ohälsotal: det kostar pengar och orsakar personalbrist. 

En uthållig och tydlig politik efterlyses

Ohälsotalet kan sänkas genom ekonomiska incitament och tidsgränser. Men regeringen Löfven valde i stället att ta bort den bortre parentesen, "stupstocken". Samtidigt insåg man att sjukpenningtalet måste ner till åtminstone 9 sjukdagar per person och år. Vad göra? Regeringen beordrade Försäkringskassan att bli strängare.

Det har gjort fler sjukskrivna missnöjda. Och läkare blir förbaskade när deras sjukskrivningsbeslut kontrolleras hårdare. 

Regeringen behöver en mer transparent och uthållig politik för att få ner sjukskrivningarna. Återinför den bortre parentesen. Få med riksdagen på att ge arbetsgivare ett större kostnadsansvar för ohälsan. Se till att misstänkt generösa läkare fråntas rätten att sjukskriva. En tänkbar modell är att låta en expertkår överpröva sjukskrivningar rutinmässigt efter ett antal månader. 

Det minsta man kan begära är att regeringen står upp för sitt nuvarande vägval och slutar att plåga allmänheten med utopisk rappakalja.

Läs också:

Sjukskrivningar är ingen bot mot konflikter