Straffbeskatta inte jobb och utbildning

Magdalena Andersson (S) är på fel spår.
Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES
Det var Göran Persson som införde värnskatten 1995 och lovade att den skulle vara ”tillfällig”.
Foto: Roger Vikström

Magdalena Andersson kör på autopilot och höjer jobbskatterna. Det är skadlig skattepolitik för Sverige.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Fler svenskar ska betala statlig inkomstskatt och fler svenskar ska betala den så kallade värnskatten - det vill säga världens högsta marginalskatt.

I egenskap av skolad nationalekonom vet naturligtvis Magdalena Andersson att högre skatt på arbete är något som bör undvikas. Det blir dyrare att jobba och att anställa. Människor väljer mer fritid i stället för mer arbete.

De höjda skatterna inbjuder dessutom till ännu mer av skatteplanerande i fåmansbolag. Med 3:12-reglerna kan 57 procent i skatt förvandlas till 20 procent.

Men att fler hårt arbetande svenskar ska betala mer i skatt är klassisk skattepolitik från arbetarepartiet Socialdemokraterna. Det var Göran Persson som införde värnskatten 1995 och lovade att den skulle vara ”tillfällig”. Anders Borg vågade inte under sina åtta år vid makten röra skatten. Han ville inte mötas med anklagelser om att regeringen "sänker skatten för de rika.”

Men vilken regering gynnar de rika i Sverige mest?


Det var faktiskt Socialdemokraterna - tillsammans med Lars Ohly! - som avskaffade arvsskatten. Skatteuttaget från en miljardärs arv är numera lika med noll kronor.

Magdalena Andersson står också fast vid att hon inte ska återinföra någon förmögenhetsskatt. Rika svenskar som lever på kapitalinkomster i stället för att jobba ska också fortsättningsvis bara betala 30 procent i kapitalskatt.

Nej, det är den hårt jobbande och välutbildade massan som ska sättas åt. De riktigt rika kan bara vifta med kortet ”då flyttar vi utomlands” om Magdalena Andersson skulle yppa ordet förmögenhetsskatt.

Att en socialdemokratisk finansminister inte står på det arbetande folkets sida är alltså ingen nyhet.

När staten ser arbetsinkomster som en ständig källa att ösa ur, varför ska då inte kommunerna göra detsamma? Magdalena Andersson vill dock försöka bromsa den våg av kommunala skattehöjningar Sverige står inför. Därav de omtalade ”extra” 10 välfärdsmiljarderna till kommunsektorn.

Problemet är att dessa pengar inte räcker. De finansiella utmaningar som vård, skola och omsorg står inför är enorma.

Det finns studier som pekar på att en slopad värnskatt skulle vara självfinansierad i och med att arbetskraftsutbudet ökar. Visst kan det vara så, men en ansvarsfull finansminister bör inte förlita sig på dynamiska effekter.


Vilka skatter kan då höjas? Inget tyder på att världsmarknadspriset på olja står inför några dramatiska höjningar. Koldioxidskatten skulle kunna höjas, och då blir det också trevligare stämning på regeringssammanträdena med alla överkörda miljöpartister.

Den av riksdagen bestämda kommunala fastighetsskatten borde också kunna räknas upp och ränteavdragen trappas ner.

Men fler skatter på arbete är en ren återvändsgränd. Dags för Andersson att koppla ur den socialdemokratiska autopiloten.


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.