Stötande att skandalskolor får fortsätta att expandera

Den kontroversiella muslimska friskolan Römosseskolan ligger i Angered. Nu ska man även öppna på Hisingen, i det som tidigare var Safirskolans lokaler.
Foto: JULIA PERSSON / GT/EXPRESSEN
Abdirizak Waberi är rektor på Römosseskolan och har tidigare varit riksdagsledamot för Moderaterna.
Foto: RIKSDAGEN GRATISBILD

En lång historia av kritik från Skolinspektionen, bland annat för könsuppdelade lektioner, är inte nog. Tack vare kryphål kan Römosseskolan ta in ännu fler elever i höst.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

När Skolinspektionen i höstas beslöt att tvångsstänga Safirskolan, mer känd under det tidigare namnet Vetenskapsskolan, var det ett bevis för att det finns en gräns för hur mycket man kan missköta en skola och ändå få verka: Dess tidigare ägare hade utpekats som ett säkerhetshot av Säpo, och minst fyra anställda var IS-återvändare. Det var droppen.

Nu står det klart vilka som tar över den nedlagda Safirskolans lokaler, nämligen den kontroversiella muslimska friskolan Römosseskolan, skriver GT. Detta trots att Römosseskolans tillstånd för att öppna ytterligare skolor egentligen gick ut 2017. Men Skolinspektionen menar att formuleringen om att utbildningen ska ha startat senast i början av läsåret 2017/2018 inte var ”tillräckligt tydlig”. Kryphålet räckte för att ge expansionsplanerna grönt ljus.

Det finns uppgifter om att skolan delat upp pojkar och flickor sedan starten för 20 år sedan.

Det är illa. Så sent som i mars i år riktade Skolinspektionen kritik mot att Römosseskolan bedriver könsuppdelad undervisning i såväl idrott som engelska, bild, musik och slöjd. Det var ingen ny upptäckt – det finns uppgifter om att skolan delat upp pojkar och flickor sedan starten för 20 år sedan. 

En anställd förklarade för inspektörerna att den lagvidriga könsuppdelningen är en anledning till att föräldrar väljer skolan: ”Har man en kund som valt skolan på grund av det så är man mer försiktig med att göra den här typen av förändring för snabbt.”

Tidigare har Skolinspektionen slagit ned på att bönestunder inte varit frivilliga, att lärare har varit hårdhänta mot elever, att pojkar har gynnats i betygssättningen och att flickor inte har varit välkomna på lektionerna när de haft menstruation

Det är inte bara lokalerna som Römosseskolan tar över efter Safirskolan, utan också delar av personalstyrkan.

Römosseskolans rektor, den före detta moderata riksdagsledamoten Abdirizak Waberi, har inte hymlat med sina åsikter. I en SVT-intervju uppgav han 2009 att han vill leva i ett samhälle som styrs av sharialagar. 

Det är inte bara lokalerna som Römosseskolan tar över efter Safirskolan, utan också delar av personalstyrkan. I juni visade DN att skolledningen inte har utlyst lärartjänster på den nya skolan, utan valde att rekrytera internt och att anställa ”några av lärarna som slutade när den förra skolan stängde”. 

Det är stötande att skolor som år efter år missköter sig och struntar i reglerna inte bara får fortsätta – utan dessutom kan ta in fler elever under tiden som byråkratins långsamma kvarnar mal. 

Det behövs ett förbud mot religiösa friskolor. Men även kontrollen av skolor som inte kallar sig för konfessionella måste skärpas. I maj efterlyste Säpo nya åtgärder för att förhindra att antidemokratiska krafter bedriver skolverksamhet, i form av ett tydligare demokrativillkor och att ett godkännande alltid ska kunna återkallas om en huvudman inte längre uppfyller villkoren. 

Det brådskar med reformer. Varje termin spelar roll för elever som förnekas den utbildning som de har rätt till.