Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Stefan Löfvens hemliga affärsplan

Foto: Christian Örnberg

Expressen har kommit över Socialdemokraternas hemliga affärsplan från Stefan Löfven till partistyrelsen.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Konfidentiellt

Partivänner

Jag har jobbat hela mitt vuxna liv med näringslivet och jag vet att det är väldigt bra att vara fokuserad. Ni har säkert tagit del av min debattartikel i Dagens Nyheter där jag presenterat "vår affärsplan för Sverige". Vi har, som framgått, utmärkta affärsrelationer med DN:s debattredaktion då vi återkommande kan förpacka våra få och gamla förslag i nya ordmassor.

Jag har kommit till den slutsatsen att vi också behöver en affärsplan för partiet. Jag har ju som sagt var jobbat hela mitt vuxna liv med näringslivet.


Partiledningen kommer därför att omvandlas till en koncernstyrelse i AB Socialdemokraterna. Jag blir själv arbetande styrelseordförande och koncernchef. Carin Jämtin utses till biträdande koncernchef, Mikael Damberg blir verkställande direktör i affärsenheten "Riksdagen" och Magdalena Andersson får rollen som kommunikationsdirektör med ansvar för varumärkesfrågor i den ekonomiska politiken. Hon rapporterar direkt till koncernchefen.

Koncernledningen har identifierat ett antal problem som kräver en omorganisation för att affärsplanen ska kunna implementeras fullt ut.

 

Varje partidistrikt bildar ett dotterbolag i SAP-koncernen, ej att förväxla med en annan SAP-koncern. Jag har förståelse för att den nya organisationsstrukturen kan upplevas som något marknadsliberal, inte minst i Skåne. Men om inte Skåne bolagiserar sitt distrikt riskerar de att bli offer för ett fientligt uppköp, "hostile takeover" från bolaget i Stockholms läns partidistrikt som har aktieägarnytta i affärsfokus. Jag har jobbat hela mitt vuxna liv med näringslivet och vet att sådant kan ske.

Vi skapar ett antal nya affärsenheter. Konsultbolaget "Politisk utveckling" ska fungera som stöd till koncernledningen och köpa tjänster på den öppna marknaden eftersom kapaciteten i dag saknas inhouse i företaget. Affärsenheten "Kommunikation" ska producera näringslivsjargong i politisk tappning och fylla debattsidorna med floskler om värdet av en ny innovationspolitik.

 

Den skärpta konkurrensen på väljarmarknaden kräver att vi sätter uttrycket innovation i centrum. De nya Moderaterna är en aggressiv aktör som har tagit viktiga segment i storstäderna som vi måste återerövra med aktivt varumärkesbyggande, fokusering och innovation.

Fokus måste ligga på vår kärnverksamhet och att ta marknadsandelar i valet 2014. Vi ska inte låta oss störas av kvartalsrapporterna från Sifo.

 

Vi måste paketera våra budskap olika till olika kundgrupper. Vi måste kunna säga både ja och nej till vinster inom välfärdssektorn. Vi måste kunna säga både ja och nej till högre skatter.

Vi har en ny vision - att åter bli Sveriges ledande politiska bolag. Det kräver en omorganisation för att maximera koncernens potential och effektivitet. Det kräver dedikerade medarbetare som kan skapa mervärde för våra kunder: svenska folket.

 

Den nya affärsplanen, organisationen och konkurrensutsättningen innebär att en del medarbetare blir övertaliga. Några har redan utsetts till landshövdingar. Andra personer i den gamla koncernledningen uppbär i dag arbetsfritt riksdagsarvode. Övriga kommer att placeras i ett riskkapitalbolag som ska sätta sprätt på skattepengar.

Med denna innovativa affärsplan, maximerar vi väljarandelarna och koncernens rörelseresultat 2014. Det är min övertygelse, partivänner. Jag har ju jobbat hela mitt vuxna liv med näringslivet.

 

Stefan Löfven

President and CEO, AB

Socialdemokraterna

VID TANGENTBORDET: Expressens ledarredaktion.