Stefan Löfven - politikens jultomte

Orimligt generös. Stefan Löfven tog upp striden om pensionärernas skatter i sitt sommartal, men det kan visa sig bli ödesdigert då ekvationen inte går ihop.
Foto: Henrik Montgomery / Scanpix

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Det märks att valet börjar närma sig. Förra året ägnade Stefan Löfven (S) sitt sommartal åt att flirta med näringslivet. Huvudnumret då var att företagen borde slippa att betala för den andra sjuklöneveckan.

I går var det i stället de äldre och pensionerna som stod i centrum. Premiepensionssystemet borde skrotas, "särbeskattningen" av pensionärer stegvis upphöra och äldreomsorgen rustas upp, förkunnade Löfven.

Det är sant att PPM-systemet inte har levt upp till förväntningarna. Avkastningen har varit låg, avgifterna ofta höga och det extrema utbudet på 800 fonder oöverblickbart. Utan tvekan behöver det rensas i systemet. Men att kräva att PPM ska skrotas är något annat och riskerar andan i den pensionsöverenskommelse man har ingått med de borgerliga partierna.

Sverige har ett av världens bästa pensionssystem, och det ska vi vara rädda om.


Flörten med de äldre om den så kallade pensionärsskatten verkar vara något som S-ledningen har tänkt ut under sommaren. Inför valet 2010 var kampen mot detta skattegap ett huvudnummer i debatten. Under Löfven och Magdalena Andersson däremot har kravet i stort sett försvunnit från dagordningen.

Att man nu väljer att återuppta striden om pensionärernas skatter kan visa sig vara ett ödesdigert beslut. Det undergräver nämligen trovärdigheten i S-ledningens övriga budskap.

Hur kan Socialdemokraterna utnämna skattesänkningarna till den stora stridsfrågan i valet samtidigt som partiet självt tävlar med alliansen i skattesänkningar i hushållen?

Löfven framstår alltmer som en politikens jultomte. Skolan, äldreomsorgen och sjukvården ska bli bättre. A-kassan och sjukförsäkringen ska rustas upp. Stora belopp ska pumpas in i arbetsmarknadspolitiken så att inga ungdomar ska behöva gå arbetslösa mer än 90 dagar och långtidsarbetslösa garanteras jobb till avtalsenliga löner. Bostadsbyggandet ska kickas i gång igen.

Ovanpå denna klapputdelning kommer alltså löftena om att sluta skattegapet för landets pensionärer liksom att behålla ett femte jobbskatteavdrag.


Denna exempellösa generositet skulle bli mer begriplig om Socialdemokraterna åtminstone dömde ut överskottsmålet. Men icke. S angriper tvärtom regeringen för att slarva med statsfinanserna.

Det går inte ihop, för att uttrycka sig milt. Socialdemokraterna kommer att pressas allt hårdare på svar i takt med att valdagen närmar sig. Vid årsskiftet genomförs med största sannolikhet det femte jobbskatteavdraget. Ska S även efter det fortsätta att låtsas som att man har dessa pengar till godo i sitt budgetförslag samtidigt som man lovar att behålla skattesänkningarna?

I så fall infinner sig frågan vilka S-reformer som ska offras för att ge plats för alliansens skattesänkning? Och hur ska man kunna sluta skattegapet för pensionärerna när reformutrymmet är lika med noll under nästa mandatperiod, enligt Konjunkturinstitutet?

Svensk politik skulle må bra av en riktig konflikt om skattesänkningarna, inte en påhittad.