Stäng ute de
som förstör

Något är fel när det behövs poliser på badhuset.
Foto: Mikael Sjöberg
Vad som sker på återvinningsstationerna verkar vara en del av en trend.
Foto: Christian Örnberg

Fler platser plågas av otrygghet. Det är oacceptabelt. Det krävs tuffare åtgärder för att stoppa buset.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Det är obligatoriskt med kurser i självriskbedömning för dem som arbetar på återvinningscentralen i Bunkeflo i Malmö. Tidningen Arbetet rapporterar att de anställda regelbundet hotas av kriminella. Detta drabbar särskilt de som arbetar på avdelningen för elektronikavfall. En del vägrar numera att arbeta på avdelningen, för det är där som det stöldbegärliga avfallet finns; exempelvis bilbatterier, datorer och kretskort. 

De anställda får höra sådant som "Du ska dö" och "Vi väntar på dig utanför". Av säkerhetsskäl arbetar de numera fyra åt gången och alla lämnar arbetsplatsen samtidigt.

Det är inte bara Bunkeflo som har drabbats. Problemen ökar på återvinningscentraler runtom i Sverige. Branschföreningen Avfall Sverige har därför påbörjat en nationell kartläggning av antalet hot, våld och inbrott. Undersökningen ska presenteras i mars.

Vad som sker på återvinningsstationerna verkar vara en del av en trend. Fler platser - som tidigare inte uppfattades som hotfulla eller utsatta - präglas numera av social oro. Däribland badhus, skolor, akutsjukhus och bibliotek.

Social oro ökar

Förra året förekom många rapporter om sexuellt ofredande på badhus, framför allt på Eriksdalsbadet i Stockholm.

Badhuset svarade med att sätta in civilklädda poliser och ansöka om tillstånd för ökad kameraövervakning. På ett svenskt badhus behövdes alltså civilklädd polis för att sörja för gästernas säkerhet.

Sveriges bibliotek är ytterligare en arena som präglas av social oro, något som journalisten Paulina Neuding förtjänstfullt har uppmärksammat.

Ett av många exempel återfinns i Skåne. För två veckor sedan införde Ängelholms stadsbibliotek begränsade öppettider på grund av stöket. Enligt bibliotekets hemsida har det inte bara förekommit hotfulla situationer, det har avfyrats både raketer och smällare inomhus. Det finns även misstankar om droghandel. Som en konsekvens av stöket anlitade kommunen ordningsvakter.

Det krävs en rad åtgärder för att öka tryggheten på landets återvinningscentraler, badhus och bibliotek. Det finns ingen enda magisk lösning, utan det kommer att krävas en kombination av insatser.

Släpp inte in buset

Först och främst måste buset nekas tillträde till platserna där de förstör. Någon form av tillträdesförbud bör kunna införas på såväl bibliotek som badhus. Den som bryter mot ordningsreglerna har förverkat sin rätt att vistas där och bör inte släppas in igen. På särskilt utsatta återvinningscentraler bör det bli svårare att ta sig in, exempelvis genom att vakter kontrollerar legitimationen vid ingången.

Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte bör användas i större utsträckning på fler platser. Personlarm bör även tilldelas anställda på bibliotek och återvinningscentraler där hot förekommer.

De som stör och förstör ska inte få härja fritt. Om de inte stoppas är det oskyldiga människor som tar smällen. 


Läs också:

Flatheten mot buset drabbar de fattigaste 


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledartexter och krönikor.