Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Stäng svängdörrarna för unga kriminella

Två misstänkta 16-åringar som greps för misshandeln av Jarmo, 45, släpptes snabbt på grund av låg ålder. Regeringens syn på sådan ordning är högst oklar. Foto: PRIVAT/FREDRIK SANDBERG

Det måste bli lättare att frihetsberöva unga som begår grova brott. Regeringens politik hänger inte ihop.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Pappa Jarmo skyndade till Mall of Scandinavia på Långfredagen - hans 16-årige son kallade på hjälp. Sonen och hans kompisar hotades av ett ungdomsgäng som krävde deras värdesaker. 

Fadern dök upp - och blev svårt misshandlad. "Det var som att överfallas av en bisvärm", säger han till Expressen

Jarmo fördes medvetslös till sjukhus; nu är han sjukskriven med avslaget näsben, onda revben och nedsatt syn på ena ögat.

Gärningsmännen klarade sig bättre. De flesta undkom polisen, två misstänkta 16-åringar greps - men släpptes snabbt på grund av sin låga ålder.

Det är ett välkänt scenario: unga som begår brott släpps ut på gatan nästan innan gripande polis har hunnit skriva färdigt sin rapport. 

Mildare regler från Riksåklagaren

Det är olyckligt på alla tänkbara plan. Redan skakade och förödmjukade brottsoffer möter ett liknöjt rättsväsen. Polismän ser sitt arbete förbytas i absurd komedi. Ungdomsgäng kan fortleva och utnyttjas av vuxna brottslingar. 

Inte heller för gärningsmännen är dagens undfallenhet bra. Många börjar sin bana redan vid 12,13 år och kan alltså ha skolats i kriminalitet i många år innan samhället reagerar adekvat. 

Regeringen har i denna fråga, som så ofta, gått ner i omöjlig spagat. Å ena sidan talar man strängt om krafttag och hårdare straff; Stefan Löfven har bland annat ifrågasatt straffrabatter för unga. 

Å andra sidan har det kommit nya, mildare riktlinjer från Riksåklagaren kring frihetsberövande av misstänkta mellan 15 och 17 år. Mildrandet beror på att "rättsutvecklingen har gått mot ett alltmer stärkt barnperspektiv", som Åklagarmyndigheten skriver. 

Det är FN:s barnkonvention som avses, samma konvention som regeringen just har lagt en proposition om; man vill inkorporera den i svensk lag. 

I propositionen citeras konventionsorden om att gripande, häktning och fängslande av barn bara får ske "som en sista utväg."

Regeringens politik går inte ihop.

Staten borde ta över ansvaret

I den bästa av världar skulle alla barn "på glid" snabbt fångas upp av samhället. Allt skulle finnas där, från elevhälsa och BUP till ypperliga institutioner. 

I verkligheten saknas en fungerande struktur för kriminella under 18 år. Socialtjänsten är inte rätt instans för unga som begår grova brott. Hem för tvångsomhändertagande är antingen fulla eller ses som för dyra av kommunerna, som i stället kan välja låtsasåtgärden "LVU i hemmet".

Regeringen har visserligen ökat anslagen så att Statens institutionsstyrelse ska kunna öppna fler låsta platser, men staten borde ta över hela ansvaret för kriminella mellan 15 och 17 år: med särskilda ungdomsfängelser som en möjlighet. 

Det måste bli tydliga konsekvenser för unga som begår grova brott, såsom snabbare påföljder och jourdomstolar. 

Självklart bör häktningstiderna vara kortast möjliga, men ingen ska kunna slå en medmänniska sanslös på förmiddagen, gripas vid lunch och möta kompisarna på stamhaket lagom till middag. 

 

Läs också:

Även unga kriminella måste kunna stoppas 

 

 

 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!