Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sofie Löwenmark

Skolorna får fortsätta hjärntvätta sina elever

Plymouthbrödernas medlemmar är strikt förbjudna att äta tillsammans med ”utomstående”. Det praktiseras också på rörelsens egen skola, Laboraskolan i Hylte kommun

Socialdemokraternas förslag om förbud mot religiösa friskolor sätter inte stopp för de värsta skolorna.

”John” har i flera intervjuer berättat om sin uppväxt i Plymouthbröderna och hur den kommunala skolan blev andningshålet som fick honom att lämna den religiösa sekten. Men det hålet täppte sekten igen 2007 då man öppnade den egna Laboraskolan i Hylte kommun.

Plymouthbröderna grundades som en frikyrka i Irland på 1800-talet, men har i dag sitt huvudsäte i Australien. Rörelsen beskrivs som en fundamentalistisk sekt där medlemmarna lever isolerade från samhället och där kvinnor är underordnade män. Flickor och kvinnor är förbjudna att bära långbyxor och måste ha långt hår. På Laboraskolans hemsida syns mycket riktigt flickor i skolans olika uniformer: grå klänning eller veckad kjol. Rörelsens medlemmar är strikt förbjudna att äta tillsammans med ”utomstående”, vilket också praktiseras på skolan.

Laboraskolan och Vetenskapsskolan

Rörelsens internationella ledare har förklarat hur de ser på det omgivande samhället: ”Satan infiltrerar i styrelse, lagstiftning och samhället för att försvaga människors omdöme i vad som rätteligen tillhör Gud”.

Laboraskolans tidigare rektor Kjell Blomster har påpekat att syftet med skolverksamheten är att hindra eleverna från att träffa barn som inte är medlemmar i sekten. Skolan har också censurerat webbsidor, bland annat riksdagens, och rörelsen är emot universitetsstudier. 

Ett krav på friskolor är att de ska vara öppna för alla elever. Men att intresset för Laboraskolan är svalt bland föräldrar utanför sekten är knappast förvånande. Samtliga elever tillhör rörelsen och 2017 var ingen av skolans elever ens boende i Hylte kommun. I stället flygs och bussas elever in varje vecka. Det har också förekommit otillåten distansundervisning, liksom ”campusundervisning” i Stockholm och Göteborg. 

En annan icke-konfessionell skola är Vetenskapsskolan i Göteborg. Huvudmannen, tillika den tidigare rektorn, är välkänd i den salafistiska miljön och har i likhet med flera av lärarna uttalat stöd för islamistiska extremist- och terrorgrupper. Skolan har också nära band till den extrema organisationen Sveriges Förenade Muslimer. 

Därför är resultatet i Skolinspektionens senaste tillsyn föga förvånande. På skolan har man till exempel schemalagd ”Likabehandlingstid”. Tidigare kallades ämnet för ”Livskunskap” och undervisningen leddes av den salafistiska predikanten Muadh Zamzam, känd för sitt yttrande om att 12-åriga flickor som inte täcker sig hamnar i helvetet. 

Förbud mot religiösa friskolor

På ”Likabehandlingstiden” sitter pojkar längst fram med ett tydligt avstånd till flickorna längst bak. Vid elevintervjuer framkommer att lärarna pratar om att flickor ska ha sjal och inte ”visa upp sig”. Elever får höra att pojkarna, när de blir stora, inte får vara nära kvinnor de inte är släkt med.

Vidare bedrivs ingen sexualundervisning och det sprids heller ingen kunskap om olika sexuella läggningar. Skolans förklaring är att man tar hänsyn till ”elevernas kulturella bakgrund”, där de exempelvis aldrig möter homosexuella. 

Socialdemokraternas förslag om förbud mot religiösa friskolor är välkommet. Men varken Laboraskolan eller Vetenskapsskolan är konfessionella på papperet och kommer därför att kunna fortsätta sin verksamhet.

Det är ett underbetyg till politiken att varken dagens lagstiftning eller S-förslaget rår på de mest oönskade elementen i svensk skola.


Läs också:

Solna-domen bygger mer på klankultur än på sharia

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.