Sofie Löwenmark

Det är absurt att Sveriges unga muslimer får bidrag

Rashid Musa är förbundsordförande för Sveriges unga muslimer som på fredagen fick rätt i förvaltningsrätten.
Foto: TT NYHETSBYRÅN
Skattebetalarna förtjänar att få klarhet i var i systemet det brister, skriver Sofie Löwenmark.
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Antisemitism, unken kvinnosyn och homofobi ska inte finansieras med skattemedel. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Häromåret kunde jag i tidskriften Smedjan visa att Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfrågor (MUCF) hade betalat ut bidrag till en rad organisationer med tvivelaktig verksamhet.

Den typen av uppmärksamhet var troligen en bidragande orsak till att myndigheten för ett par år sedan nekade bidrag till föreningen Sveriges Unga Muslimer (SUM) - en paraplyorganisation med drygt 30 medlemsföreningar. Vid samma tillfälle återkrävde man bidraget för året innan. Myndigheten ansåg nämligen att det inte var visat att SUM drev en verksamhet som respekterar demokratins idéer.

Det blev startskottet på en lång och snårig rättsprocess.

Sveriges unga muslimer överklagade

Föreningen överklagade till förvaltningsrätten som upphävde beslutet och ålade MUCF att göra en ny prövning. Myndigheten beställde då en rapport av journalisten Magnus Sandelin. Med stöd av denna detaljrika redogörelse för föreningens förehavanden nekades föreningen bidrag ännu en gång. 

SUM överklagade på nytt  och på fredagen föll domen i Förvaltningsrätten. Den var till föreningens fördel. Myndigheten måste nu pröva föreningens ansökan igen.

Domen är bitvis märklig. Rätten konstaterar exempelvis att inget i SUM:s stadgar eller verksamhetsberättelse talar emot demokratiska idéer. Men det är ju självklart att föreningen själv vill framställa sin verksamhet som demokratisk. Det är ju en grundförutsättning för att alls beviljas bidrag. 

Förvaltningsrätten slår samtidigt fast "att merparten av de åsikter och ageranden som tagits upp i MUCF:s utredning har gjorts i strid mot demokratins idéer.”

Ändå anser alltså domstolen att myndighetens beslut att neka föreningen bidrag ska rivas upp. Rätten menar nämligen att SUM har agerat genom att utesluta medlemmar och frysa föreningar när man fått kännedom om missförhållanden. Domstolen tycker inte att bevisen för att föreningen skulle ha kopplingar till Muslimska brödraskapet är tillräckliga. Att SUM-föreningar har bjudit in olämpliga föreläsare - som sedan avbokats - anses inte heller vara ett bevis på att föreningen är odemokratisk.

Det är beklagligt.

SUM-föreningar har återkommande bjudit in antisemiter, homofober och föreläsare som hyllar terrorism. Det rör sig inte om några enstaka inbjudningar. Magnus Sandelin visar i sin rapport att det handlar om ett närmast oräkneligt antal tillfällen. Till detta kan läggas att ett antal medlemsföreningar har haft företrädare som uppvisat dokumenterat våldsbejakande åsikter och fungerat som bryggor in i sådana miljöer.

MUCF måste överklaga

SUM har i regel agerat först efter medial granskning. Men det är mycket svårt att tro att man inte varit medveten om vilka föreläsare det är som föreningarna har bjudit in. För det räcker med enkel googling för att finna dokumenterade uttalanden som visar på en nedvärderande kvinnosyn, antisemitism, homofobi och glorifiering av terrordåd mot civila. Slutsatsen av denna dom blir närmast att det räcker med att agera som en ögontjänare.

MUCF skriver på sin hemsida att man ska studera domen och sedan fatta beslut om huruvida man ska gå vidare. Det borde vara självklart att myndigheten överklagar. Skattebetalarna förtjänar att få klarhet i var i systemet det brister. 

Frågan är nämligen betydligt större än denna enskilda förening. Det är absurt att antisemitism, unken kvinnosyn och homofobi finansieras med skattemedel. I spelaren nedan: Årets svensk, skolexperten Hamid Zafar, intervjuas om hur man får bukt med skolstöket i Ledarsnack.