Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sofie Löwenmark

Efter 16 långa år agerar åklagare mot barbariet

Två föräldrar i Skaraborg står åtalade för medhjälp till könsstympning.
Foto: ALEX LUNGDAHL / ALEX LJUNGDAHL EXPRESSEN

Två föräldrar åtalas för medhjälp till könsstympning. Det är närmast unikt – trots att många flickor är drabbade.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Två föräldrar i Skaraborg står åtalade för medhjälp till könsstympning efter att två av deras döttrar könsstympats under resor till Egypten. Flickorna var då sex och åtta år. 

Utredningen tog sin början efter att en av flickorna berättat för skolsköterskan om vad hon utsatts för. De tre systrarna omhändertogs omedelbart och föräldrarna häktades.

I förvaltningsrätten medgav föräldrarna att flickorna hade könsstympats, men skyllde på släktingar i Egypten. Den förklaringen får ses som osannolik med tanke på att döttrarna utsattes under två olika resor. 

Socialtjänsten kom fram till att flickorna även i sin vardag lever i en hederskontext – trots att flickorna är mycket unga har de till exempel informerats att det ska komma en droppe blod första gången de har samlag.  

Men trots de allvarliga brottsmisstankarna avslog förvaltningsrätten upprörande nog socialnämndens ansökan om vård, vilket innebar att flickorna fick flytta hem igen. Paradoxalt nog fattades samtidigt beslut om utreseförbud för den yngsta dottern då rätten menade att det finns en risk att hon skulle föras utomlands för att könsstympas. 

Efter att föräldrarna släppts ur häktet fattades beslut om avlyssning då även polisen misstänkte att de förberedde ett nytt brott. Samtalen utgör en del av åklagarens bevisning men kan också betraktas som en studie i misslyckad integration. 

Ju mer ljus som sätts på den här barbariska sedvänjan, desto bättre blir möjligheterna att komma åt problemet.

Föräldrarna talar om hur socialtjänsten aktivt vill komma åt och förstöra för muslimska familjer och att könsstympning är ”seder och traditioner”. En vän som ringer frågar varför flickorna berättat om könsstympningen och säger att han själv har tränat sin dotter i vad hon ska säga när känsliga ämnen kommer upp i skolan. 

Han talar om svenskar som fähundar och klagar över syriska kvinnor som han säger har lämnat sina män och nu lever integrerade i det svenska samhället, - de har till och med blivit smutsigare än svenskarna, hävdar han. 

Mamman utrycker i ett samtal oro för att hon kan förlora barnbidragen om omhändertagandet av flickorna skulle kvarstå. ”Må Allah, må Allah gör så att deras komplott besvaras med att skära halsen av dem”, säger hon. 

Åtalet i Skaraborg är närmast unikt. När rättegången inleds i januari är det första gången på 16 år som en svensk domstol behandlar ett mål om utförd könsstympning. Men det finns anledning att misstänka att ett betydande antal flickor i Sverige har förts utomlands för att könsstympas. 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen har omkring tio könsstympade flickor under arton år och som är födda i Sverige sökt vård och fått diagnosen mellan 2012 och 2018.  Det är oklart om polisanmälningar har gjorts och i så fall i hur många. Men inte i ett enda av fallen har åtal väckts.  

Att varken vården, skola eller socialtjänsten polisanmäler misstankar om könsstympning i den utsträckning de borde är känt sedan tidigare. Det kan visserligen vara svårt att veta om stympningen är ett brott enligt svensk lag – flickan kan ha utsatts innan hon kom hit, vilket inte är straffbart. Men det är inte upp till någon annan än polisen att utreda om det rör sig om ett brott.

Därför är det aktuella åtalet viktigt. Ju mer ljus som sätts på den här barbariska sedvänjan, desto bättre blir möjligheterna att komma åt problemet.

Låt oss hoppas på att åtalet i Skövde följs av många fler. Sofie Löwenmark är fristående kolumnist på Expressens ledarsida. Läs fler av hennes texter här.